Korthals niet blij met Hessing

Minister Korthals werd gisteren in Parijs geconfronteerd met kritische uitlatingen van oud-politiechef Hessing over het Nederlandse drugsbeleid.

Minister Korthals (Justitie) is ongelukkig met de kritiek die oud-politiechef Hessing eergisteren op het Nederlandse drugsbeleid heeft geuit. Hessing, vanaf 1995 als speciaal gezant van de Nederlandse regering werkzaam in Parijs om de samenwerking met de Franse autoriteiten op drugsgebied te bevorderen en begrip te kweken voor het Nederlandse beleid, vindt datzelfde (gedoog-)beleid juist moeilijk uit te leggen, zo zei hij zondag op de televisie in het programma Netwerk. Hessing stelde dat het gedoogbeleid tot een ,,volstrekt onbeheersbare''situatie heeft geleid.

Korthals, op bezoek in Parijs, zei nog niet in detail kennis te hebben genomen van Hessings uitlatingen, maar meende dat de oud-politiechef ,,niet de aangewezen persoon is'' om kritiek te leveren en op de televisie te pleiten voor een gezamenlijk drugsbeleid van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Korthals zei ook ervan uit te gaan dat de oud-politiechef het Nederlandse drugsbeleid in grote lijnen steunt.

Tijdens het bezoek van Korthals hebben Frankrijk, België en Nederland gisteren in Parijs een akkoord getekend over samenwerking op het gebied van de handhaving van de openbare orde tijdens het EK-voetbal deze zomer. Eerder werd ook zo'n akkoord over samenwerking getekend met Groot-Brittannië en Duitsland.

Frankrijk heeft politiepersoneel toegezegd voor het zogeheten Binationaal Politieel Informatiecentrum (BPCI). In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over het uitwisselen van inlichtingen over risico-supporters en over verscherpte, zij het ,,niet-systematische'' controle aan de grenzen. Er zal snelrecht worden toegepast, en wangedrag zal met hoge boetes en weigering van toegang tot de zogeheten voetbal-gastlanden bestraft worden.

Een Franse journalist vroeg de minister hoe Korthals wilde voorkomen dat buitenlandse voetbalsupporters straks massaal gebruik gaan maken van de diensten van Nederlandse coffeeshops. Korthals gaf het gebruikelijke Nederlandse antwoord over het scheiden van hard- en softdrugs. Hij verzekerde, zonder te zeggen hoe, dat het misbruik van softdrugs door supporters zal worden voorkomen.

Maar hoe gaat de minister van Justitie nu misbruik van softdrugs door buitenlandse voetballiefhebbers voorkomen, luidde een andere vraag. Glimlachend formuleerde een Nederlandse diplomaat het antwoord: ,,De coffeeshops zullen niet in staat zijn om voor misbruik genoeg drugs aan te voeren.''