Köhler kansrijk als topman IMF

De kans dat Horst Köhler, de Duitse president van de Oost-Europabank (EBRD) directeur wordt van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is fors toegenomen nadat zowel de Verenigde Staten als Japan zich vannacht achter zijn kandidatuur hebben opgesteld.

Gisteren gingen de lidstaten van de Europese Unie tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën in Brussel akkoord met de kandidatuur van Horst Köhler namens de EU. De overeenkomst kwam twee weken nadat een eerste Duitse kandidaat, de staatssecretaris van financiën Caio Koch-Weser door de Europese Unie naar voren was geschoven maar door de Amerikaanse regering publiekelijk te licht werd bevonden.

Na telefonisch overleg gisteravond tussen de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder en de Amerikaanse president Bill Clinton bleek dat ,,de Verenigde Staten bereid zijn om de heer Köhler te steunen als het nieuwe hoofd van het Internationale Monetaire Fonds'' aldus een woordvoerder van de Amerikaanse regering.

Hij voegde daar aan toe dat de Verenigde Staten er aan hechten dat het huidige management-team van het IMF voor het overige intact blijft. De tweede man van het IMF, de Amerikaans Stanley Fischer, was eerder door een groep ontwikkelingslanden naar voren geschoven als kandidaat. Fischer liet gisteren weten gewoon aan te blijven, ,,wie er ook aan het roer van het IMF komt''.

Japan, dat vorige maand de voormalige topambtenaar Sakakibara naar voren schoof als eigen kandidaat, ging vannacht ook akkoord met Köhler, indien de Amerikaanse steun daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

De Japanse minister van Financiën Miyazawa liet weten dat de Duitse minister van Financiën Eichel hem afgelopen weekeinde steun heeft gevraagd voor Köhler. Als tijdens een tentatieve stemming door de aandeelhouders van het IMF blijkt dat de VS Köhler steunen, dan zal Japan dat ook doen.

Nu Köhler zowel de Europese Unie, de Verenigde Staten als Japan achter zich heeft, lijkt een einde te komen aan de slepende kwestie van de opvolging van de Fransman Michel Camdessus, die 13 jaar lang IMF-directeur was. Traditioneel gaat deze post naar de Europeanen, terwijl de president van de Wereldbank tot nu toe altijd een Amerikaan was. De woordvoerder van Clinton liet vannacht weten dat aan deze traditie niet zal worden getornd.