Kamer tegen vervroeging vrije gasmarkt

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen vervroegde liberalisering van de gasmarkt. Dat betekent dat kleinverbruikers pas in 2007 in plaats van in 2003 vrij zijn om hun gasleverancier te kiezen.

Dat bleek gisteren bij overleg tussen minister Jorritsma (Economische Zaken) en de Tweede Kamer over de Gaswet. Jorritsma wil dat kleinverbruikers (huishoudens) al in 2003 vrij zijn hun gasleverancier te kiezen. Ze sluit daarmee aan bij plannen voor de elektriciteitsmarkt, die in de loop van 2003 vrij komt. Volgende week behandelt de Kamer de Gaswet plenair.

PvdA, CDA en GroenLinks vrezen dat kleinverbruikers op een vrije gasmarkt een slechtere service zullen krijgen als hun leveranciers hard op prijs gaan concurreren. Ze zijn niet overtuigd van de prijsvoordelen als gevolg van een liberalisering. ,,Eventuele prijsvoordelen worden door heffingen toch weer tenietgedaan'', aldus Van den Akker (CDA).

Gasunie, nu nog monopolist voor de levering aan middelgrote en kleinverbruikers, steunt de minister in haar voorstel de liberalisering te versnellen. Ook VVD en D66 zijn voorstander.

De PvdA begrijpt niet waarom Jorritsma de liberalisering wil versnellen. ,,Nederland moet gelijke pas houden met de rest van Europa en niet op de zaken vooruitlopen'', aldus PvdA'er Witteveen. Ze zei ,,vooralsnog geen voorstander te zijn'' van de versnelde liberalisering en wil vasthouden aan het oorspronkelijke wetsvoorstel. Dat voorziet een vrije gasmarkt voor middelgrote verbruikers in 2005 en voor kleine in 2007. Verder vreest Witteveen dat de staat aardgasbaten gaat mislopen, iets wat Jorritsma overigens bestreed.

CDA'er Van den Akker onderstreepte dat de burger centraal moet staan bij een liberalisering. ,,Het gaat om leveringszekerheid, om een gunstige prijs en om het milieu. In het huidige wetsvoorstel wordt aan geen van deze wensen tegemoetgekomen.''

Bij het overleg bleken nagenoeg alle partijen voor een overgangsregeling voor glastuinders, die nu nog van goedkoop gas profiteren.