HSL-Oost

Onlangs heeft de projectdirectie HSL bekendgemaakt dat zij te optimistisch is geweest over het aantal reizigers dat gebruik zal maken van de HSL-Oost (NRC Handelsblad, 11 februari). Investeren in deze verbinding zou daarom overbodig zijn. Deze koerswijziging van het ministerie gaat voorbij aan het belang van de HSL-Oost voor de economische structuurversterking. Economische trends van schaalvergroting en internationalisering leiden tot meer en langere verplaatsingen.

Juist het investeren in snel en kwalitatief hoogwaardig personenvervoer faciliteert deze ontwikkeling. De onstuimige groei van de luchtvaartsector illustreert dit. Investeringen in de luchtvaart en de HST versterken elkaar, omdat het samenhangende systemen zijn. Voor Schiphol geldt evenals voor de andere Europese luchthavens, dat juist het hogesnelheidsnetwerk verdere specialisering en optimalisering mogelijk maakt.

Het is haast onvoorstelbaar dat de zweeftrein tussen de Randstad en Groningen op meer aandacht kan rekenen dan de HSL-Oost. Zelfs de zweeftrein-verbinding tussen Berlijn en Hamburg heeft het, ondanks alle industriële belangen, niet gered. De kracht van de HSL ligt in de traditionele spoortechniek. Hierdoor kunnen de centra van de steden worden bediend, is er aansluiting op het voor- en natransport en kan een scala aan rechtstreekse verbindingen worden geboden. Met de HSL-Oost kunnen op deze wijze, al of niet met een overstap in Duisburg, alle vervoersstromen tussen Nederland, Duitsland en Scandinavië worden bediend.

In prognoses van het aantal reizigers zijn al deze trends bijzonder moeilijk te kwantificeren. Strategische projecten met een evident belang voor de economische structuurversterking vragen daarom vooral om een samenhangende visie op de ruimtelijke, economische en vervoerkundige ontwikkelingen.