Fries volkslied

De voetbalwedstrijd Heerenveen-Feyenoord (3-0) werd 5 maart, zoals gebruikelijk, begonnen met het zingen van het Friese volkslied. NRC Handelsblad gaf daarvan een waarderend verslag.

Maar waarom in de geciteerde eerste vier woorden van dat volkslied twee spelfouten? Er is een spellingschecker (Fries: staveringshifker), die verkrijgbaar is bij de Fryske Akademy in Leeuwarden en eerstdaags gratis op Internet.