Arbeidsinspectie weigert telewerk

De helft van de vierhonderd inspecteurs van de Arbeidsinspectie weigert nog langer thuis achter de computer te werken als er geen adequate vergoeding van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegenover staat. Gisteren is overleg hierover gestrand. De werknemers eisen een beloning van 140 gulden bruto per maand. Het ministerie biedt 60 gulden. ,,Beledigend'', oordeelden de gezamenlijke vakbonden gisteren. (ANP)