Voorzitters: meer vaart in de Kamer

De Tweede Kamer moet meer vaart zetten achter aanpassing van de eigen werkwijze. Tot die conclusie komen de voorzitters van de vijf grote Kamerfracties na gesprekken op hun reis naar Zuid-Afrika, vorige week.

Binnen de Kamer bestaat algemeen kritiek op de vele honderden Kamervragen en moties die voortdurend worden ingediend, op het nut van het wekelijkse `vragenuurtje', op de te beperkte rol van fractievoorzitters in het parlementaire debat en op de onderzoeksfunctie van de Kamer. In de Commissie voor de Werkwijze en in het presidium van de Kamer wordt allang gepraat over wijziging van het reglement van orde, maar concrete resultaten heeft dit nog nauwelijks opgeleverd. D66-leider De Graaf heeft bij het aantreden van het huidige kabinet, in augustus 1998, per brief opgeroepen de werkwijze van de Kamer grondig tegen het licht te houden.

Het eigen functioneren van de Kamer is op de heen- en terugreis van het bezoek aan Zuid-Afrika uitvoerig besproken tussen de fractieleiders Melkert (PvdA), De Hoop Scheffer (CDA) en De Graaf (D66). ,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij als fractievoorzitters meer druk moeten zetten achter aanpassing van de vergaderorde in de Kamer'', stelt De Hoop Scheffer. PvdA'er Melkert en D66'er De Graaf ondersteunen deze conclusie.

VVD-leider Dijkstal bevestigt dat het functioneren van de Kamer in onderlinge contacten tussen de fractieleiders in Zuid-Afrika aan de orde is geweest. Hij wijst erop dat hierover de afgelopen maanden in Den Haag ook enkele initiatieven zijn genomen. De VVD heeft zich onder meer kritisch uitgelaten over de gang van zaken rondom parlementaire enquêtes. Dijkstal noemt het goed dat ,,ook bij andere fracties inmiddels meer urgentie wordt gevoeld om de eigen werkwijze aan te passen''. De werkwijze van de Kamer is onlangs ook aan de orde geweest in een gesprek tussen de leiders van de drie coalitiefracties.

GroenLinks-leider Rosenmöller zegt nieuwe initiatieven voor een versterking van de controlefunctie van de Kamer ,,graag te steunen''.