Vertraging gaat NS wellicht geld kosten

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) onderzoekt of ze de Nederlandse Spoorwegen kan verplichten reizigers ,,enige vorm van genoegdoening'' te geven bij vertragingen van meer dan dertig minuten. Het zou alleen moeten gaan om vertragingen die aan de NS zelf zijn te wijten. Afspraken hierover zouden moeten worden vastgelegd in een zogeheten prestatiecontract, dat de overheid later dit jaar met de NS hoopt te sluiten.

De NS wilden vanmorgen niet reageren op het idee van de minister. Het bedrijf wil eerst de afloop afwachten van de onderhandelingen over het prestatiecontract, die naar verwachting in mei beginnen. Hierin zullen de voorwaarden staan waaraan de NS moet voldoen in ruil voor het exclusieve recht om tot 2010 intercitytreinen en een deel van de stoptreinen te exploiteren.

Een woordvoerster van Netelenbos onderstreepte vanmorgen dat nog geenszins vaststaat dat het zal lukken een vorm van compensatie in het contract op te nemen. Evenmin is duidelijk of de ,,genoegdoening'' van financiële aard zou zijn en zo ja, hoe deze dan in de praktijk moeten worden geregeld. Een manier zou kunnen zijn om gebruik te maken van een chipkaart, waarmee eenvoudig bedragen kunnen worden bijgeboekt op iemands rekening. Ook op de toepassingen van de chipkaart in het openbaar vervoer wordt nog gestudeerd.

Het ministerie voert nog overleg met een aantal grote consumentenorganisaties over de mogelijkheid van invoering van een vergoeding.

Andere belangrijke punten in het prestatiecontract zullen zijn een zogeheten bonus-malus-regeling voor het geval de NS bepaalde verplichtingen wel of juist niet goed nakomt. Ook zal er worden onderhandeld over de bouw van enkele nieuwe stations.

Voorts wenst Netelenbos vast te leggen dat de fietsenstallingen op de stations 's ochtends ten minste een kwartier voor het vertrek of aankomst van de eerste trein opengaan en 's avonds openblijven tot een kwartier na aankomst of vertrek van de laatste trein.