`Tarief kabelabonnement is laag'

Het tarief voor een kabelabonnement in Nederland behoort tot de laagste in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse overheid is verricht.

De gemiddelde winstmarge voor kabelbedrijven is door de lage tarieven ,,net boven de 0 procent'', zo valt in het rapport van onderzoeksbureau Logica Consulting te lezen.

Een winstmarge van 11 procent wordt over het algemeen als redelijk beschouwd. Voor een rendement van 11 procent zou het tarief ,,met circa 10 gulden verhoogd moeten worden'', stellen de onderzoekers.

Een woordvoerder van staatssecretaris Van der Ploeg (media) ziet voorlopig geen aanleiding in het rapport om de tarieven te verhogen. ,,Het onderzoek is op basis van een model gedaan, waarbij de vraag is gesteld wat er gebeurt als iemand een kabelbedrijf begint in Nederland'', aldus de woordvoerder. Of het model de werkelijkheid benadert, is moeilijk te zeggen. ,,De kabelsector wilde geen inzage geven in de boekhouding.''

De kabelsector ontkent dat en toont zich hogelijk ,,verbaasd''. ,,We hebben volop meegewerkt aan dit onderzoek'', zegt een woordvoerder van de branchevereniging Vecai. De woordvoerder vermoedt dat de conclusies staatssecretaris Van der Ploeg ,,niet goed uitkomen''.

Er zijn meer onzekere factoren in het onderzoek. Voor de kabels die in het verleden in de Nederlandse grond zijn gestopt, is bijvoorbeeld de huidige nieuwprijs berekend, die vele malen hoger ligt.

Volgens een woordvoerder van Logica Consulting waren de historische kosten van de kabelaanleg niet meer te achterhalen of niet meer op elkaar af te stemmen vanwege sterke regionale verschillen. Daarom is voor het model gekozen voor huidige kostprijs. De gemiddelde winstmarge van de kabelsector ligt in werkelijkheid daarom waarschijnlijk veel hoger.

Ook met deze kanttekeningen blijft het Nederlandse tarief een van de laagste van Europa. Dat komt in de eerste plaats omdat er in de Nederlandse mediawet een bepaling is opgenomen die de overheid in staat stelt prijsmaatregelen te treffen. ,,In de VS hebben ze dat niet'', zegt de woordvoerder van Van der Ploeg. ,,Daar zijn de tarieven dus ook omhoog geschoten.''

Een kabelabonnement in de VS kost gemiddeld 62,50 gulden per maand, zo blijkt uit cijfers van de Vecai. Een Nederlandse tv-kijker betaalt voor het standaardpakket gemiddeld 21 gulden. Groot-Brittannië heeft in Europa het hoogste tarief, 51 gulden per maand.

De conclusies van het onderzoek zullen pas eind deze maand of begin april officieel worden gepresenteerd, als bijlage bij de zogeheten kabelnota die dan aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.