Successiebelasting kan omlaag

Successiebelasting voor ouders, neven en nichten over een verworven erfenis of schenking kan lager. Ook zijn grotere vrijstellingen mogelijk voor jonge ontvangers van een erfenis of schenking. Ondernemers zouden hun onderneming anders moeten kunnen waarderen en met nieuwe faciliteiten kan de bedrijfsopvolging gemakkelijker worden gemaakt.

Dat stelt de werkgroep Moltmaker voor in het vanmiddag verschenen rapport over de toekomst van de Successiewet. Het rapport, met de titel `De warme, de koude en de dode hand', zou vanmiddag aan staatssecretaris Vermeend (Financiën) worden aangeboden.

In het regeerakkoord is afgesproken de successiewet te moderniseren, ,,in het bijzonder met het oog op de aanpassing hiervan aan moderne leefvormen en de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging.'' Vorige week presenteerde coalitiepartij D66 ook al een voorstel tot aanpassing van de Successiewet. D66 wil de tarieven verlagen, maar kon nog niet zeggen met hoeveel. Ook de VVD stelde eerder voor de tarieven te verlagen.

De werkgroep, onder leiding van J. Moltmaker, advocaat generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad, concludeert dat ,,de bestaande Successiewet op een groot aantal punten aanpassing behoeft''. Zo is de wet onvoldoende toegesneden op de huidige relatievormen, werkt de wet constructies als `(super)turbotestamenten' in de hand die bedoeld zijn de successieheffing te ontduiken en is de belasting op bedrijfsopvolging te complex. De werkgroep stelt voor de verschillende relatievormen eenduidiger te behandelen dan nu het geval is. Zo zouden homo-stellen en samenwonenden ongeveer dezelfde rechten moeten krijgen als gehuwden.

Het huidige stelsel, met zeven verschillende schalen en drie categorieën, is onnodig complex, aldus de werkgroep. Moltmaker stelt daarom voor nog slechts vier tarieven te handhaven en de ,,als hoog ervaren belasting'' te verlagen.

In de derde categorie (verre familie of andere verkrijgers) worden de tarieven verlaagd tot maximaal 55 procent, tegen 68 procent nu. Ook de tweede categorie (broers, zussen, neven en nichten) wordt lager belast in het voorstel.

Moltmalker benadrukt dat de werkgroep weinig ruimte heeft om iets aan de hoge tarieven te doen. Omdat het kabinet van tevoren heeft gesteld dat de operatie niets mag kosten, was slechts een ,,matige verlaging verantwoord''. Het huidige stelsel van successiebelasting voldoet in principe goed, aldus Moltmaker.

RAPPORT: www.nrc.nl/DenHaag