PvdA wenst meer concurrentie bij medicijnen

De PvdA wenst bij de geneesmiddelen meer concurrentie. Ook wil de partij meer geld uitgeven voor nieuwe medicijnen. Zij verwacht dat dit zou kunnen leiden tot lagere uitgaven voor andere, duurdere vormen van zorg, zoals verblijf in een ziekenhuis. Dit blijkt uit de nota over het investeren in geneesmiddelen die de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer vandaag heeft gepubliceerd. Daarin schrijft zij dat de overheid ,,door eigen onmacht de regie de regie over het geneesmiddelenbeleid maar niet onder de knie krijgt''. Volgens de PvdA is het daarom goed dat de verzekeraars `aan zet' zijn al zijn die daar op dit moment ,,nauwelijks op toegerust wat betreft kennis, expertise, marktmacht en (vooral) mentale en intellectuele bagage''. De PvdA zet zich in de nota ook af tegen de adviezen in de afgelopen maanden over het geneesmiddelenbeleid zijn verschenen. Volgens haar mogen verzekeraars niet bepalen welke geneesmiddelen zij wel of niet vergoeden. Dat is een zaak voor de voorschrijvers, maar de verzekeraars zijn wel vrij om artsen die zich niet aan een afgesproken protocol houden al dan niet te contracteren, aldus de fractie. Volgens de PvdA maken de huidige regelingen marktwerking onmogelijk.