Kerk versus grutters

De `wereldsupermarkt' van Konmar is een van de grootste attracties van de Kop van Zuid. Op koopzondagen is een bezoek aan de groene megawinkel in het voormalige Entrepotgebouw voor veel mensen een uitje. Officieel mag de Konmar op zondag van 12 tot 17 uur geopend zijn, maar de toevloed van consumenten is zo groot dat de deuren al om tien uur open gaan. De gemeente ziet de overtreding om die reden door de vingers.

Concurrent Albert Heijn opende niet lang geleden eveneens een mega-super, nabij het Binnenwegplein in het stadscentrum. Die houdt zich aan de regel dat op koopzondagen winkels pas om 12 uur open mogen, maar wil liever ook om tien uur beginnen. Maar in het centrum zijn meer winkels dan op de Kop van Zuid en dus is de vraag of alle winkels in het centrum om tien uur open moeten.

Op een hoorzitting op het stadhuis bleek afgelopen week dat uitbreiding van het consumentisme naar de zondagochtend niet iedereen gelukkig maakt. De kleine winkeliers zijn in grote meerderheid tegen. De grootwinkelbedrijven lijken verdeeld. Zo zou V & D vóór zijn en de Bijenkorf wat minder enthousiast. Van belang is ook dat de betekenis (omzet) van de vrijdagse koopavonden `dramatisch' achteruit is gegaan door het zondagse winkelen. De `regionale trekkracht' van Rotterdam-Centrum is volgens de City-winkeliers ook afgenomen, onder meer omdat Den Haag op 1 januari ook zondagswinkelen heeft ingevoerd. Invoering van een extra koopavond heeft geen zin, maar een `kleine verruiming' van de openingstijden van 10 à 11 tot 18 uur op zondagse koopdagen, lijkt de beste oplossing, aldus de grote winkelbedrijven. Albert Heijn wil nog meer: een tweede koopavond op donderdag, plus zondags van 10 tot 18 uur open, `om afvloeiing (van consumenten) naar randgemeenten te bestrijden'.

Namens alle wijkgemeenten van de Hervormde Kerken in Rotterdam maakte scriba Van der Ploeg `ernstig bezwaar' tegen verdere aantasting van de zondagsrust. `Er is geen enkel heil te verwachten van het overtreden van Gods inzettingen', betoogde hij. `Wij moeten het voorbeeld van het volk van Israel volgen. Op de sabbat heerst rust. Iedereen, gelovigen en ongelovigen, herademt. Zelfs de dieren lopen dan ontspannen door de straatjes van Jeruzalem.'Ds. H.J. van der Steen van de Laurenskerk noemde de `verstilde zondagochtend, als verkeer en stank afwezig zijn en je hier en daar vogels kunt horen' een cultuurgoed dat bewaard moet blijven. De Laurenskerk – waar vroeger ook wel eens lawaaiige feesten zijn gehouden, zoals omwonenden nog weten moet zondagochtend ook bereikbaar blijven voor kerkgangers die per auto komen. De gemeente staat voor een dilemma: een gulden middenweg vinden tussen grootgrutters en de kerk. Na zesenhalve dag meer van hetzelfde is een zondagochtend, als je de vogels hoort, geschikt om daarover na te denken. Zo lang het nog kan.