`Drugsbeleid in Nederland deugt niet'

Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs heeft ertoe geleid dat `de situatie volstrekt onbeheersbaar' is geworden. Dat zei R.H. Hessing, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Parijs, gisteren in het tv-programma Netwerk.

Voormalig korpschef Hessing van de Rotterdamse politie werd op 1 juli 1996 als ambassaderaad naar Parijs gestuurd om de politiecontacten tussen Nederland en Frankrijk te verbeteren en het slecht begrepen Nederlandse beleid uit te dragen. Nu neemt hij daarvan nadrukkelijk afstand: ,,Er zitten grote gevaren aan gedogen, omdat je op den duur niet meer weet wat je gedoogt.''

Hessing was vanochtend niet bereikbaar voor een toelichting en minister Korthals (Justitie) niet voor commentaar, omdat de bewindsman vandaag een bezoek brengt aan zijn collega in Parijs met het oog op veiligheidsmaatregelen rond het komende Europees kampioenschap voetbal.

Hessing meent dat het gedoogbeleid er bij uitstek de oorzaak van is geweest dat er een crisis ontstond bij politie en justitie, die uiteindelijk heeft geleid tot de IRT-affaire. ,,We gedoogden in het begin jongerencentra, vervolgens gedoogden we het feit dat criminelen zich hiervan meester gingen maken en er geld aan gingen verdienen en vervolgens gedoogden we bijna de totstandkoming van de georganiseerde criminaliteit.''

,,Twintig jaar hetzelfde beleid voeren, het zelfs nog progressief vinden, zonder dat beleid te vernieuwen en tegelijkertijd politie en justitie de keerzijde van de medaille met alle inspanningen laten bestrijden. Dat heeft tot een geweldige botsing geleid. Dat is de IRT-affaire geworden'', aldus Hessing. Daaruit kan volgens hem worden geconcludeerd dat de bedoeling van het gedoogbeleid - jongeren van harddrugs af te houden - niet is gelukt, want Nederlandse jongeren gebruiken relatief gezien veel cocaïne, amfetamine en XTC. Een andere conclusie moet luiden dat alleen de georganiseerde criminaliteit tevreden mag zijn over het gedoogbeleid, omdat die er inmiddels miljarden guldens aan heeft verdiend. De groothandel in softdrugs is immers al die tijd hoegenaamd ongemoeid gelaten.