Diamanthandel Antwerpen `laks' over embargo

Het VN-embargo op diamanten van de Angolese rebellenbeweging UNITA wordt ondermijnd door ,,extreem lakse controles'' van de Antwerpse diamanthandel. Dit staat in een deze week te publiceren rapport voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dat via The New York Times is uitgelekt. Het rapport beschuldigt de regeringsleiders van Togo, Burkina Faso en Gabon van steun aan UNITA-leider Savimbi met leveranties van olie en wapens in ruil voor diamanten.

,,De onwil of onbekwaamheid van de diamantindustrie, in het bijzonder die in Antwerpen, om de eigen rangen te controleren is een zaak van bijzondere bezorgdheid voor de commissie'', aldus het rapport. Het document is na zes maanden onderzoek opgesteld onder leiding van de Canadese VN-ambassadeur, Robert Fowler, voorzitter van de commissie van de Veiligheidsraad die de schending onderzoekt van het in 1998 afgekondigde diamantembargo.

Het grootste deel van de wereldhandel in ruwe diamanten loopt via Antwerpen. Volgens het rapport is de houding van de Antwerpese handel mede ingegeven door de vrees dat bij een strenge controle de omzet (23 miljard dollar per jaar) deels naar elders gaat.

Directeur Peter Meeus van de overkoepelende Antwerpse Hoge Raad voor Diamant (HRD) verwierp het rapport gisteren in een inderhaast belegde persconferentie als ,,niet actueel en ongegrond''. Volgens hem is de smokkel van UNITA-diamanten via enkele Afrikaanse landen praktisch ,,drooggelegd''. De HRD is bereid controlebureaus in de Afrikaanse landen zelf op te richten. Directeur Meeus daagde de VN uit controlesystemen van import- en exportlanden te vergelijken. ,,Dan zal blijken dat wij de beste controle ter wereld hebben.'' Een woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken wees op de inspanningen van die zijde.

Volgens het rapport heeft Gabon in ruil voor diamanten olie aan UNITA geleverd. De president van Togo zou wapentransporten uit Bulgarije hebben mogelijk gemaakt en de president van Burkina Faso zou dieselolie hebben geleverd, beiden in ruil voor diamanten. De informatie in het rapport komt deels van voormalige UNITA-rebellen.