Zweden doet grote stap naar euro-zone

De regerende Zweedse sociaal-democraten hebben gisteravond tijdens een partijcongres de weg vrijgemaakt voor de toetreding van Zweden tot de Europese Monetaire Unie (EMU).

De gedelegeerden op de partijbijeenkomst moesten gisteren stemmen over een amendement dat toetreding tot de euro-zone verwerpt. Van de aanwezigen stemden 234 tegen het amendement en 113 vóór.

,,We hebben ons doel bereikt'', zei een opgeluchte premier Goran Persson meteen na de uitslag van de stemming. Na een debat van zeven uur moesten de partijleiders overigens wel toegeven aan de eis van zowel voor- als tegenstanders om op een later, nog onbekend tijdstip een EMU-referendum te houden.

De partijtop van de sociaal-democraten is sterk voorstander van toetreding. Premier Persson zei gisteren: ,,De Nieuwe Economie is een omgeving waar de winden snel van richting veranderen en grenzen steeds minder betekenen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de EMU de beste bescherming is, het beste tegenwicht vormt, voor de groeiende marktkrachten.'' De euro is verre van perfect, aldus de president, maar het is de beste manier om internationale invloed te behouden en de Zweedse welvaartsstaat te beschermen.

De sociaal-democraten geven leiding aan een minderheidsregering en kunnen daardoor niet eigenhandig besluiten om de euro te accepteren. Waarnemers verwachten niettemin dat de omslag in het partijstandpunt van doorslaggevende invloed zal zijn op de publieke opinie.

Zweden is de afgelopen week onder druk komen te staan om zich uit te spreken over de euro. Griekenland diende een formeel verzoek tot toedtreding in en de Deense sociaal-democraten riepen een speciaal congres bijeen om de datum van hun EMU-referendum (28 september) te bekrachtigen. Zweden zou daardoor, samen met Groot-Brittannië, zijn gaan behoren tot de enige EU-lidstaten die nog geen stappen richting de euro-zone hebben ondernomen.

Er was de laatste tijd overigens veel irritatie in Zweden over bemoeienis vanuit Brussel. Zweedse vakbonden reageerden boos op het nieuws dat de mededingingautoriteiten van de Europese Unie mogelijk geen toestemming geven voor de fusie van auto- en vrachtwagenfabrikanten Volvo en Scania. Bovendien werd eerder deze week duidelijk dat Zweden op last van Brussel gedwongen wordt zijn monopolie op de verkoop van alcoholische dranken op te geven. (Reuters, AP)