Werkloosheid

Het hoofdartikel in de krant van 3 maart `Hamburgers en frankfurters' barst van de Hollandse zelfgenoegzaamheid. U schrijft dat Nederland al maatregelen heeft genomen om de arbeidsmarkt beweeglijker te maken, de productiviteit te verhogen en de productmarkten doorzichtiger te maken in tegenstelling tot andere landen die daaraan nog moeten beginnen. In dat verband vermeldt u dat de werkloosheid in Nederland zeer laag is terwijl die in het eurogebied gemiddeld 9.6 procent is.

Hoe lang moet het nog duren voordat de `lage' Nederlandse werkloosheidscijfers in grote zelfgenoegzaamheid als voorbeeld worden gesteld aan die van andere landen?

De werkloosheid ligt in Nederland ver boven de 10 procent. Je ziet het alleen niet omdat in Nederland een groot aantal werklozen anders worden benoemd. Ze heten in Nederland WAO'ers en worden met dit opgeplakte etiket dus niet werklozen genoemd. In andere landen worden ze als werklozen geteld.

Hou nu eindelijk eens op met het etaleren van deze geflatteerde cijfers. Vraagt u zich eens af hoe het komt dat in Nederland naar verhouding veel meer mensen ziek zijn dan in andere landen. Nederland springt er ook in ander opzicht uit: van vergelijkbare landen is de misdaad in Nederland verreweg het hoogst.

Er is geen enkele reden voor zelfgenoegzaamheid.

    • Jan Hoes