VROUWEN 4

Uit de column van Piet Borst in de bijlage W&O van 29 januari blijkt duidelijk dat in de Nederlandse wetenschappelijke wereld het niet mogelijk is vrouwelijke wetenschappers die positie te geven die ze statistisch gezien verdienen. Bijvoorbeeld in de chemie en fysica is het percentage vrouwelijke stafmedewerkers aan de universiteit al vele jaren een factor tien lager dan het percentage studenten. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren wil dit veranderen. Een van de initiatieven die door professor Borst werden genoemd is het Aspasia-programma van NWO. Waarbij de vrouwelijke universitair docent (UD) tijdelijk tot universitair hoofddocent (UHD) kan worden bevorderd en dan vanuit NWO een extra ondersteuning voor onderzoek krijgt.

Dit lijkt een stap in de goede richting, maar het verwachte honoreringspercentage is ongeveer 8 (15 vrouwen voor alle wetenschappen in Nederland!). Als het percentage echt zo laag gaat worden, dan zou het mij niet verwonderen dat dit programma een negatief effect zal hebben op het aantal vrouwelijke UHD's. Wat gaat men doen bij die 92 procent (is 180 vrouwen) wier voorstel door NWO wordt afgewezen? Binnen de exacte wetenschappen liggen de honoreringspercentages tussen de 15 en 40, Aspasia is dus veel strenger. Dit betekent dat er zeer veel goede aanvragen afgewezen gaan worden. Zo'n afwijzing lijkt mij geen goede aanbeveling voor een promotie. `Beste mevrouw, als u niet instaat bent geweest NWO te overtuigen dat U voor een proefperiode van 5 jaar als UHD zou kunnen werken, waarom zouden wij u dan nu permanent naar UHD bevorderen?' Het zal niet zo extreem gesteld worden, maar het is wel de ervaring dat elk negatief sentiment rond een mogelijke promotie tot vertraging zal leiden.

Mijn stelling is dat het aantal promoties tot UHD tengevolge van dit initiatief zal dalen als het honoreringspercentage zo beschamend laag blijft. Ik denk dat mannen gelukkig zijn dat ze niet via NWO universitair hoofddocent behoeven te worden.

    • Prof.Dr.Ir. Berend Smit Bloemendaal