Twentestad

In het artikel Regeringsfracties in Senaat willen geen Twentestad (in de krant van donderdag 2 maart, pagina 7) werd oud-staatssecretaris Kohnstamm genoemd als mede-indiener van een wetsvoorstel voor de herindeling van Twente. Dit is onjuist. In de vorige kabinetsperiode was staatssecretaris Van de Vondervoort, zijn collega-staatssecretaris op Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor gemeentelijke herindelingen. Het feitelijke wetsvoorstel is deze kabinetsperiode ingediend door minister Peper.