Stellingen

Samenwerking komt eerder tot stand door een gemeenschappelijk doel dan door de wens tot samenwerking.

E.B. BELLERS, TU Delft

De toename van vrouwen in typische mannenberoepen verlaagt de status van de man.

V. HOUTSMA, Universiteit Twente

Het gebruik van de termen `voor' en `achter' op borden van de NS voor treinen die kop noch staart hebben en waarvan je pas weet wat voor en achter was als de trein is vertrokken, is complete nonsens.

R. KEMPER, Rijksuniversiteit Groningen

Perfectionisme remt vaak de creativiteit.

M. VELDS, TU Delft

Dienstverlening gedurende 240 uur staat niet in verhouding tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

J.H.M. VAN SWAAIJ, Rijksuniversiteit Groningen

Wie altijd met beide benen op de grond blijft staan, komt geen stap vooruit.

H.M. KAPELLE, Universiteit Van Amsterdam

Het is een gebrek van elektronische routeplanners dat ze file-informatie nog niet hebben meegenomen in de berekening van de optimale route en reistijd.

I.L.D.M. MERKS, TU Delft

Als het brein simpel te begrijpen zou zijn, dan zouden we te simpel zijn om het te begrijpen.

G.G. BROUWN, TU Delft