Minister Peper 2

Mooi dat minister Jorritsma zich wil vergelijken met `de eerste de beste pooier uit Amsterdam', althans als het gaat om de dienstauto van de minister en het vervoer van een gemiddelde verhuurder van winkelruimte aan de Zeedijk in Amsterdam. Voornoemde uitspraak deed Jorritsma in 1995.

Nu heeft Peper een probleem. Tegen het advies van zijn ambtenaren werd een dienstauto aangeschaft die boven de norm lag. Volgens deze krant, die kennelijk op twee pagina's hieraan een artikel moet wijden, is het bedrag dat Peper betaalt hoger dan het normbedrag. Dit geldt zowel voor de aanschafprijs alsook voor een contante waardeberekening.

Peper kan in de ogen van de krant weinig goeds doen. Zelfs zijn bedongen korting van ƒ13.579,– kan niet in goede aarde vallen. Een normale korting komt neer op de helft volgens de helft. Bravo Peper; je hebt te veel je best gedaan. Zolang ambtenaren en journalisten zich over deze zaken druk maken is er kennelijk meer aan de hand dan het overschrijden van een norm.

Graag ontvang ik de declaraties van de journalisten in kwestie. Dan zullen wij eens zien of zij het verschil kennen tussen `norm' en `sensatie'.