Indië-veteranen 2

In het kader van het aanbieden van excuses breekt mevrouw Etty de staf over het Nederlandse koloniale bewind (Z 4 maart). Met name de politionele acties moeten het bij haar ontgelden. Naast haar artikel had geen foto moeten staan van de toenmalige commandant van die troepen Generaal Spoor en erboven had niet `Mevrouw Spoor' moeten worden vermeld. Noch de legercommandant en al helemaal niet zijn echtgenote, bepaalde het beleid. De beslissing tot de politionele acties werd genomen door de Nederlandse regering waar de links georiënteerde parlementariërs ruim in waren vertegenwoordigd. Flink en consequent zou zijn geweest indien boven haar artikel had gestaan: `Mijn dwalende geestverwanten van weleer' en naast haar artikel de foto van Ir. Schermerhorn of van Dr. Drees. Dat zou passend zijn geweest voor iemand uit de hoek waar vaak en terecht wordt gezegd dat níet de militairen, maar de politici dienen aan te geven wat er moet gebeuren en die dat (let wel) in dit geval ook hebben gedaan.