IEA: Forse toename olieproductie nodig

De olieproductie moet sterk toenemen om prijsschommelingen en schaarste op de benzinemarkt de voorkomen. Dit zegt het Internationale Energiebureau (IEA) in zijn gisteren gepubliceerde maandrapport over de oliemarkt. Het IEA is van mening dat de olieproductie met ten minste 2,3 miljoen vaten (van 159 liter) per dag moet worden opgevoerd. Volgens handelaren zal de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) op haar vergadering van 27 maart besluiten om de productie met op zijn hoogst 1,7 miljoen vaten per dag te vergroten.

De problemen op de benzinemarkt ontstaan door de lage winstmarges van de raffinaderijen. De olieprijs is de laatste tijd sterk gestegen en de benzineprijs minder, waardoor de verwerking van olie tot benzine nauwelijks nog geld oplevert. Hierdoor hebben de raffinaderijen geen impuls om hun productie op te voeren. (Reuters)