Het witte bastion 1

`De liefde moet van twee kanten komen', dat is de teneur van de artikelen in de NRC (Z 29 febr.). En in de krant van afgelopen zaterdag lees ik dat ik begrip moet hebben voor de culturele achtergrond van een imam die weigert een vrouwelijke wethouder de hand te schudden (Z 4 maart). Nu respecteer ik principieel het religieuze motief dat de imam brengt tot zijn handelen. Echter gegeven de eerste notie hoop ik dat hij eveneens begrip heeft voor de gevoeligheden van de cultuur waarin hij recentelijk is terechtgekomen. Mijn verwachting is dat de imam hiervoor begrip heeft en daarin meegaat. Echter het voorkomt vervelende misverstanden als hij bij de ontmoeting van vrouwen als de wethouder, duidelijker is over het motief van zijn handelwijze.