Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle

De Hanzelijn, een spoorlijn van Lelystad via Kampen naar Zwolle, zal worden aangelegd. Het kabinet heeft hiertoe gisteren definitief besloten.

Varianten voor de aanleg van een Zuiderzeelijn, van Lelystad via Heerenveen en Drachten naar Groningen, worden de komende maanden uitgewerkt.

Aanleg van de Hanzelijn was al voorzien door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar een definitief fiat was er nog niet. Het kabinet wilde eerst de samenhang met de Zuiderzeelijn bekijken. Mochten er onvoldoende reizigers voor béide lijnen blijken te zijn, dan zou er een keuze voor een van de twee worden gemaakt.

Uit het onderzoek naar deze samenhang kwam naar voren dat ,,het reizigerspotentieel groot genoeg is om beide lijnen aan te leggen''. Omdat de Hanzelijn al was voorzien, wordt daar nu mee begonnen. De Hanzelijn gaat 1,5 à 2 miljard gulden kosten en moet over tien jaar in gebruik worden genomen.

De varianten van de Zuiderzeelijn die worden uitgewerkt zijn: een magneetzweefbaan, als hogesnelheidslijn, via conventioneel spoor en het verbeteren van het spoor tussen Amsterdam, Lelystad en Zwolle en het noorden. Bij dit laatste alternatief wordt uitgegaan van een Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. In de vergelijkende studie wordt onder meer gekeken naar landschappelijke effecten, kosten, mogelijke deelname aan die kosten van het bedrijfsleven, aantal verwachte reizigers en de effecten op de economie van de noordelijke provincies.

De drie noordelijke provincies hebben voorkeur voor aanleg van de magneetzweefbaan, het liefst van Amsterdam naar Groningen. Een dergelijke trein kan snel optrekken en afremmen, wat voordelig is op relatief korte afstanden. De afstand Amsterdam-Groningen, met een stuk of acht halteplaatsen, zou dan binnen een uur kunnen worden overbrugd, zo stelden de drie commissarissen van de koningin van Friesland, Groningen en Drenthe onlangs in een pleidooi voor de magneetzweeftein.

In Duitsland, waar wordt geëxperimenteerd met de magneetzweeftrein, is enkele weken geleden het plan afgeblazen om een zweeftreinverbinding aan te leggen tussen Berlijn en Hamburg.

Over de aanleg van de Zuiderzeelijn wil het kabinet voor het einde van het jaar een besluit nemen.