Europa wil VS bijbenen op ICT-gebied

De Europese ministers van economische zaken hebben gisteren ,,grote bezorgdheid'' geuit over de groeiende kloof in productiviteit tussen de EU en de VS. Volgens hen is gezamenlijke actie nodig om de achterstand in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) ten opzichte van de Amerikanen in te lopen.

De EU-ministers waren op initiatief van Nederland in Noordwijk bijeen voor een informele conferentie over kennis en innovatie in Europa, waaraan ook enkele topondernemers onder wie Philips-topman Boonstra deelnamen, ter voorbereiding van de speciale Europese top op 23 en 24 maart in Lissabon.

Volgens een door minister Jorritsma (Economische Zaken) gepresenteerd onderzoek van het bureau Booz Allen & Hamilton naar de Europese concurrentiekracht, dat ook drie jaar geleden in opdracht van de Nederlandse overheid werd uitevoerd, is de sector van de ICT in de VS twee keer zo groot als in de EU. Bovendien groeit de ICT-sector in de VS twee keer zo snel. Alleen in de mobiele telefonie heeft de EU een voorsprong.

De EU-ministers spraken gisteren steun uit voor initiatieven van de Europese Commissie om de concurrentiekracht van de EU te vergroten.

Zij onderstreepten het ,,centrale belang'' van de interne Europese markt, die op belangrijke terreinen (kapitaalmarkt, openbare aanbestedingen, telecommunicatie, energie, transport, arbeid) verder moet worden geïntegreerd. En voorts: tegengaan van de versnippering van publiek wetenschappelijk onderzoek, Internet-faciliteiten voor alle scholen, ICT-vaardigheden integreren in alle onderwijs, betere toegang van ondernemers tot kennis uit publieke onderzoeksactiviteiten, een Europees statuut voor het midden- en kleinbedrijf een actieplan voor risicokapitaal, monitoring van de realisatie van doelstellingen per land. ,,We moeten voorkomen dat we over drie jaar weer concluderen dat we nog steeds zo ver achterlopen'', aldus Jorritsma.