Declaraties

`Den Haag doet lacherig over de regels' (4 maart). Jaren geleden werd in Urk iets gedaan wat niet door de beugel kon. Iets met ontduiken van fiscale verplichtingen door het oprichten van heel veel b.v.'s of zoiets. Wat ik wel duidelijk onthouden heb is de vraag van een verslaggever aan een hoogwaardigheidsbekleder van Urk: ,,Hoe kan dat, mijnheer? De godvruchtige bewoners van dit eiland dienen de overheid toch te gehoorzamen in alles?'' Antwoord: ,,Ja, kijk, eigenlijk is voor ons Urkers overheid niet regering en parlement, maar de koningin.'' Zo'n uitspraak blijft je bij.

Hoe erg is het dat ik in het bovenvermelde artikel, waar het over declaraties gaat natuurlijk, moet lezen dat premier Kok meent dat de Antillen strikt genomen geen buitenland zijn en er dus niet kan worden gezegd dat hier de regels voor buitenlandse dienstreizen gelden.

Urk is ingepolderd, jaren geleden. Wij zijn dit ook, volgens een ingehamerd model, waar we trots op moeten zijn. Wat erg dat het kabinet niet beseft wat het aanricht door al zo lang het gevoel te geven om de waarheid heen te draaien. Wanneer je een leidende positie bekleedt, waar ook, dan dien je in de eerste plaats het voorbeeld te geven. Het goede, wel te verstaan. Mijn respect is weg.