Bep Vriend niet braaf

Hans Becker kan zich vreselijk opwinden: hoe kan de bridgebond nu in hemelsnaam een uniform biedsysteem willen voor al haar leden? Het aardige van bridge is toch juist dat iedereen een systeem mag spelen wat-ie zelf heeft uitgedokterd?

Becker preekt natuurlijk een beetje voor eigen parochie. Hij staat immers aan de voet van het Looier-systeem. En dit systeem is radicaal anders dan de gebruikelijke, op natuurlijke leest geschoeide biedmethoden, zoals de bond die propageert. Het Looiersysteem kenmerkt zich door een vraag- en antwoordspel waarbij de antwoordende hand via relay (vraag-)biedingen kracht en verdeling van de openaar opvraagt. Dit systeem wordt onderwezen aan cursisten die lid zijn van De Looier, een bridgeclub in Amsterdam waarover Hans Becker de scepter zwaait. Becker (57), die zich uit zaken heeft terug getrokken, heeft nu vrije tijd te over. Die besteedt hij voornamelijk aan bridge. Zakendoen overigens, leerde Becker al begin jaren zeventig. Hij prostitueerde zich aan well-to-do homoseksuelen. Ondanks zijn eenvoudige komaf – zijn vader was een Utrechtse fabrieksarbeider – bewoog Becker zich niet onhandig in het milieu van notarissen, doctoren en beslissers uit het bedrijfsleven. Zijn zwoele netwerk legde hem geen windeieren. Het geld dat hij verdiende stopte hij in een antiekzaak, die hij in Amsterdam ging drijven. In de hoofdstad leerde hij ondertussen allerlei kaartspelletjes, zoals klaverjassen en bridgen. Hij meldde zich aan bij een bridgeclub, maar kwam niet door de ballotage omdat een lid nog een appeltje met hem had te schillen. Een volle bakfiets met spullen van Becker was klem geparkeerd door de Alfa van deze man. Die wilde of kon niet meer voor- af achteruit. Becker klom doodleuk bovenop de auto en bevoorraadde op die manier zijn winkel. De Utrechter vestigde in de Jordaan definitief zijn naam door een andere foutparkeerder een vingerkootje af te bijten. Komt Mozes niet naar de berg, dan komt de berg naar Mozes. Becker richtte zelf een bridgeclub op. Die kwam in het pand dat hij inmiddels aan de Looiersgracht had verworven. Het was hetzelfde pand waar Becker sinds midden jaren zeventig bezig was een hele hoop geld te verdienen met een nieuw concept: een overdekte antiekmarkt. Die markt staat er nog steeds, zij het dat de huur is verpacht aan iemand anders.

Becker komt er eerlijk voor uit. Spelen doet hij niet geweldig. Zijn passie ligt bij het bieden. Hij doet er alles aan om zijn eigen systeem voor het voetlicht te krijgen en schroomt de publiciteit niet. Zo liet hij ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig bestaan van de Looierbridgeclub wereldkampioene Bep Vriend opdraven om het feest luister bij te zetten. Samen met haar partner van weleer, Petra Kaas, deed Vriend mee aan de feestelijke jubileumdrive. Dat de dames niet eens wonnen zegt iets over de speelkracht van de club. Oud-international Kaas, die het topbridge al jaren geleden vaarwel heeft gezegd, moest wel even wennen aan de moderne tijd. Op nadrukkelijk verzoek van Vriend speelde ze een nieuwe conventie, de Muiderbergse Twee:

West gever

Noord

OW kw.

♠ A V 10 3 2

♡ -

♦ V 8 5 2

♣ H V 4 2

West

Oost

♠ 5 4

♠ H 8 7 6

♡ H B 8 7 5

♡ V 6 4 3

♦ -

♦ 9 8 4 3

♣ A B 10 7 6 5

♣ 8

Zuid

♠ B 9

♡ A 10 9 2

♦ A H B 10 7

♣ 9 3

West

Noord

Oost

Zuid

Vriend

Kaas

2♡

dbl

3♡

dbl

4♡

pas

pas

dbl

pas

pas

pas

Vriends 2♡ was de Muiderberg: 5-10 punten, vijfkaart harten en een lage kleur, 3♡ was preëmptief. Zuids eerste doublet gaf punten aan en het tweede doublet was voor straf.

NZ hebben 26 punten samen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 3SA voor hen is. Het 4♡ bod van west staat in de theorieboekjes omschreven als dubieus. Als standaardtheorie geldt immers dat na een preëmptieve actie van partner je zelf nooit meer mag doorbieden. Maar Bep Vriend is geen wereldkampioen geworden door het braaf volgen van standaardtheorie. Eigenwijs besloot ze tot 4♡. Gezien haar freak niet onbegrijpelijk natuurlijk. Vanuit noord ligt een uitkomst van ♣H het meest voor de hand, maar noord vond de veel geniepiger ruitenstart. West troefde en speelde schoppen naar de heer. Noord stapte op met het aas en maakte de fout door ♣H na te spelen (ruiten door brengt de leider in de problemen). Vriend nam het aas en speelde ♣B. Toen noord dekte waren alle problemen over voor de leider, die alleen nog twee troefslagen afgaf: 4♡ gedoubleerd contract, OW plus 790.