Voetbal

Onder leiding van Walter Etty, voorzitter van de Postcodeloterij en president van het overkoepelend orgaan van dobbelaars, gokkers en andere casinobezoekers ten bate van het goede doel, zijn alle omroepvoorzitters – publiek en commercieel – bijeengekomen om te praten over het Europees Kampioenschap voetbal. Het doel van de meeting was om dit kijkcijferfeest op een eerlijke wijze te verdelen. Alle voorzitters willen graag iets van niveau brengen, iets Barend & Van Dorp-achtigs, maar dat is natuurlijk erg moeilijk. Niet iedereen is daartoe in staat, zelfs Barend & Van Dorp niet, zodat je ze soms wel eens hoort zeggen: ,,Goedenavond, dames en heren. Wij praten met de schrijver Harry Mulisch over Jules Croiset en de holocaust, maar nu eerst Bert Konterman.''

Nadat de heer Etty de vergadering had geopend, nam de netmanager van TV3 het woord. ,,Wij hadden gedacht elke avond een voetbalprogramma te brengen, gepresenteerd door Paul de Leeuw en Mart Smeets. Mocht zich ergens op de tribunes een of andere koninklijke hoogheid bevinden, dan blijft Maartje inzetbaar. Daarnaast hebben we gedacht aan een programma van Jack Spijkerman met als uitgangspunt cabaret en voetbal.''

,,Maar nu eerst muziek!'', klonk het plotseling uit een van de luidsprekers in de kamer. De voorzitters hielden gedwee hun mond en wachtten tot het plaatje was afgelopen.

Toen het weer stil was, nam de voorzitter van de KRO het woord. ,,Wij hebben vijftien afleveringen van Spoorloos in de pijplijn, gewijd aan verdwenen voetballers. Heeft iemand bezwaar?'' Uit instemmend gemurmel bleek het tegendeel. ,,En Tien voor taal zal die maand helemaal gaan over voetbaluitdrukkingen en wat dies meer zij'', sprak de voorzitter van TROS. ,,Hoho!'' riep nu een stem die onmiskenbaar toebehoorde aan Fons van Westerloo, de voorzitter van SBS6 en NET5, ,,dat hebben wij gepland in ons taalprogramma van Martine Bijl.'' Er ontstond nu enige consternatie en toen ook de voorzitter van RTL5 zich in discussie ging mengen om de nieuwe voetbalquiz van Harry Vermeegen te verdedigen, besloot men een werkgroep in te stellen: Quizzen en Voetbal.

De voorzitters openden hun agenda's en spraken een datum af.

,,Maar nu eerst muziek!''

Men luisterde even en ging toen onaangedaan voort met de vergadering. ,,Wij hebben hier een voorstel van Harry Mens'', sprak gespreksleider Etty, ,,om elke zondagmorgen een programma te presenteren, getiteld: Geld en Voetbal. De heer Mens wil dat zelf betalen. Wat vinden wij daarvan?'' Uit de afkeurende reacties begreep de heer Etty dat het verstandiger was om niet op dit spoor door te gaan. ,,En wat gaan de regionale omroepen doen'', vroeg Etty snel.

Ton F. van Dijk van AT5 nam het woord. ,,Wij gaan helemaal voor kwaliteit'', zei hij, ,,Felix Rottenberg gaat bij ons een programma presenteren Het Holland Festival en Voetbal. Hans van Manen doet Voetbal en Dans en Ivo van Hove legt elke dag uit waarom een toneelregisseur hetzelfde doet als een voetbalcoach.'' Deze plannen werden met luide instemming begroet.

Ook de gespreksleider knikte enthousiast, maar toen kwam er toch een wolkje over zijn gezicht. ,,Waar ik mij zorgen over maak, is de EO. Van oudsher is deze omroep niet erg voetbal-minded.'' Het was Andries Knevel zelf die antwoordde. ,,Wij hebben twee programma's in voorbereiding'', zei hij, ,,God en Voetbal en Jezus als bondscoach. Verder hopen wij gebruik te mogen maken van de NOB-databank waarin 250.000 bekende Nederlanders zijn opgeslagen die ooit iets over voetballen hebben gezegd.'' Geen van de andere voorzitters maakte bezwaar. Men was al blij dat de EO toch niet stiekem voetballoze programma's wilde maken.

,,Dan heb ik nog een punt'', zei de gespreksleider, ,,wat doen we met Den Haag Vandaag en met het praatje met de minister-president?'' De manager van het derde net had op deze vraag gerekend. ,,Wat de Kamerleden betreft'', zei hij, ,,behoeven wij ons geen zorgen te maken. Die zijn van oudsher goed in voetbalmetaforen, maar met de minister-president liggen de zaken anders. Wij hebben voor de minister-president een voetbaldossier laten maken, maar toen de heer Kok las dat de bal rond is en dat de wedstrijd niet is afgelopen voordat het laatste fluitsignaal heeft geklonken, ontstak hij in een grote woede die...''

,,Maar nu eerst muziek!''