Tekort aan artsen in asielzoekerscentra

Er is een nijpend tekort aan huisartsen voor zeven te openen asielzoekerscentra in de provincie Groningen. De Districts Huisartsen Vereniging Groningen heeft hierover onlangs zijn zorg uitgesproken in een brandbrief aan de Groningse commissaris der Koningin Alders.

Huisartsenpraktijken in Grootegast, Marum en Leek zitten overvol, en kunnen medische zorg aan daar te vestigen asielzoekerscentra niet garanderen. De Districts Huisartsen Vereniging, zorgverzekeraar VGZ, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de GGD en de provincie Groningen zijn in overleg over de problematiek. Alders heeft minister Borst (volksgezondheid) en staatssecretaris Cohen (justitie) in een brief op de hoogte gebracht van het tekort aan huisartsen. Hij noemt daarin als mogelijke oplossingen de inschakeling van buitenlandse artsen, de ontheffing voor buitenlandse artsen van de eis om als huisarts in een huisartsenregister opgenomen te staan, maar ook het inzetten van bevoegde verpleegkundigen. De DHV Groningen onderzoekt of het mogelijk is een beroep te doen op het huisartseninstituut van de medische faculteit van de Rijksuniversiteit. Alders schrijft verder in de brief dat gemeenten die in contact zijn met het COA over opvang voor asielzoekers, dit zo spoedig mogelijk te melden aan de DHV, zodat die in een zo vroeg mogelijk stadium kan bekijken of er voldoende huisartsen in de betreffende gemeente zijn. Woordvoerder K. Mol van zorgverzekeraar VGZ voorspelt dat het tekort aan huisartsenzorg aan asielzoekers zich op korte termijn ook in de rest van het land zal doen gelden. De medische hulp van asielzoekers in een te bouwen asielzoekerscentrum in Grootegast, is tijdelijk opgelost door de inschakeling van een bemiddelingsbureau.