Schiphol haalt milieunorm niet

De milieudoelstellingen van het kabinet voor Schiphol zijn niet haalbaar. Er zullen meer woningen hinder ondervinden van het lawaai van overvliegende toestellen dan het kabinet had toegezegd, terwijl ook de kans op vliegongelukken zal toenemen.

Dit blijkt uit een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage, dat gisteren is gepresenteerd. De commissie heeft de plannen van het kabinet voor Schiphol voor de periode tot 2003 op verzoek van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) doorgelicht. Het ministerie wilde vanmorgen nog niet reageren.

De commissie wijst erop dat het kabinet uitgaat van het zogeheten planalternatief. Dit houdt in dat zo'n 15.000 woningen ernstige last ondervinden van vliegtuiglawaai. Het kabinet heeft eerder steeds verzekerd dat het streeft naar een situatie, waarbij in de praktijk niet meer dan 12.000 woningen last hebben van het kabaal. Om dat laatste te bereiken zou volgens de commissie moeten worden gekozen voor het meest milieuvriendelijke alternatief. Dat zou echter consequenties hebben voor de geluidszone rond Schiphol en daarmee voor het aantal vluchten.

Het kabinet gaat ervan uit dat Schiphol tot 2003 jaarlijks 20.000 extra vluchten kan verwerken zonder de milieunormen van 1995 te overschrijden. Daarna komt naar verwachting de vijfde baan en zal de situatie veranderen. Het advies van de commissie heeft betrekking op de periode tot 2003.

De commissie constateert verder dat de werkelijke geluidshinder in de regio rond Schiphol veel ernstiger is dan doorgaans wordt gesuggereerd door de overheid. Dit komt omdat slechts geluid van 65 decibel en meer wordt meegeteld. In feite zijn echter al waarden van 50 decibel en meer hinderlijk. ,,Dit geeft een sterke onderschatting van de werkelijke geluidshinder'', stelt de commissie vast. Als wordt uitgegaan van een grens van 50 decibel, blijkt dat het aantal door ernstige geluidsoverlast geplaagde personen meer dan verdubbelt.

Somber is de commissie ook over de geurhinder door kerosine. Die zal in 2003 ten opzichte van 1990 bijna zijn verdubbeld, hoewel het kabinet zich er in 1995 toe had verplicht die niet te laten verslechteren ten opzichte van 1990. De kans op vliegongelukken is de laatste jaren volgens de commissie toegenomen door de groei van het aantal starts en landingen. Het risico is met een factor van minimaal 1,4 en maximaal 2,2 toegenomen.