Pas verschenen

J. Bernlef: Kokkels & Stenen spoelen. Verzen en verhalen.

Conserve, 143 blz. ƒ39,95

Het met de Reina Prinsen Geerligsprijs in 1959 bekroonde dubbeldebuut van J. Bernlef, pseudoniem van de toen tweeëntwintigjarige Hendrik Jan Marsman. Het eerste deel bevat vierentwintig gedichten, het laatste deel veertien verhalen, voor het merendeel geschreven in Zweden, waar Bernlef sinds het voorjaar van 1958 in Karlstad verbleef.

Elisabeth, keizerin van Oostenrijk. Liefde die moet vrij zijn. Vert. Gerda Meijerink, Bert Bakker, 74 blz. ƒ15,-

Tweetalige bundel met gedichten van de legendarische keizerin Elisabeth (1837-1898), beter bekend als Sissi. In 1952 werd in het Zwitserse Bern een cassette gevonden met haar verzamelde gedichten waaruit haar eenzaamheid en verlangen naar een eenvoudig en vervuld leven spreekt.

Paula Vermeyden i.s.m. Arend Quak: Van Aegir tot Imir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie. SUN, 261 blz. ƒ49,50

Nieuw deel in de `Van A tot Z'-serie klassieke naslagwerken van SUN. Dit deel behandelt de goden, helden, reuzen en andere mythische wezens van het Germaanse volk dat het laatst werd gekerstend: de Scandinaviërs. Met illustraties, register en bibliografie.