Nieuw gebouw voor Meerpaal

B en W van Dronten willen Atelier PRO uit Den Haag als architect voor een nieuw multifunctioneel centrum. PRO heeft inmiddels een ontwerp gemaakt voor het gebouw dat in de plaats komt van de huidige Meerpaal. De gemeenteraad koos er eerder voor de Meerpaal volledig te slopen en legde een advies van Rijksbouwmeester Wytze Patijn naast zich neer. Patijn oordeelde dat het centrum (`het gedachtegoed van de jaren zestig') of delen ervan, een plaats moesten krijgen in het nieuwe gebouw. Het advies zou bepalend zijn voor de toekomst van de Meerpaal, maar de gemeente negeert dit en wil nu voor 32,2 miljoen gulden een nieuw gebouw neerzetten. De raad besluit eind maart over de keuze van de architect en het ontwerp. Tegen het plan de Meerpaal af te breken rees vorig jaar veel protest. (ANP)