Milities Oost-Timor

Pro-Indonesische milities hebben de afgelopen week veertien aanvallen uitgevoerd op burgers in Oost-Timor. Het hoofd van de VN-vredesmacht in Oost-Timor, luitenant-generaal Jaime de los Santos, heeft tegen de grensoverschrijdingen gisteren in Jakarta krachtig protest aangetekend. Hij verklaarde dat het de verantwoordelijkheid van Indonesië was om een eind te maken aan het geweld.