Made/Drimmelen voor proefboring

De gemeenteraad van Made en Drimmelen heeft gisteravond met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met mogelijke proefboringen door de NAM in de Biesbosch. Moties die aan de proefboringen voorwaarden stellen haalden het niet. Burgemeester J. Elzinga van Made en Drimmelen heeft uit het raadsbesluit de consequentie getrokken en treedt af als vice-voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch. Dat overlegorgaan is tegen eventuele proefboringen. ,,Ik kan niet twee heren dienen,'' zegt Elzinga. Ook de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Geertuidenberg, Oosterhout, Breda en Dordrecht hebben bezwaar aangetekend.