Lagere winst Kempen

Effectenbank Kempen & Co zag voor het eerst in zes jaar de nettowinst dalen met 2 procent tot 96,36 miljoen. Dit komt door een toename van de bedrijfslasten. Die stegen met 14 procent tot 99,6 miljoen gulden. Van 1993 tot 1998 steeg de nettowinst van Kempen & Co met gemiddeld 50 procent per jaar.