Kunstenaars krijgen de ruimte in `broedplaatsen'

De gemeente Amsterdam moet de komende vier jaar rond de 80 miljoen gulden investeren in zogenoemde `broedplaatsen' voor kunstenaars. Met dat geld moet 100.000 vierkante meter woon- en werkruimte voor zo'n tweeduizend kunstenaars worden gerealiseerd.

Dit heeft de voorzitter van de ambtelijke projectgroep Broedplaatsen, Gerrit Jolink, gisteren gezegd op een bijeenkomst in de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok. Wethouder Stadig was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens Jolink heeft Stadig gezegd ,,zich te willen inzetten voor een bedrag van 80 miljoen gulden''.

Om jonge kunstenaars voor de stad te behouden, heeft wethouder Stadig de projectgroep Broedplaatsen de opdracht gegeven nieuwe woon- en werkruimtes te vinden. In Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel gekraakte pakhuizen en loodsen ontruimd waar kunstenaars onderdak hadden en waar oefenruimtes waren voor muziek- en theatergroepen. Een aantal prominente Amsterdammers schreef onlangs een brandbrief aan de gemeenteraad over deze ontwikkeling: ,,De humuslaag die iedere stad nodig heeft, en waaruit rijp en groen zich ontwikkelen, is in het aangeharkte Amsterdamse stadscentrum bezig in snel tempo te verdwijnen.''

Fer Felder van woningcorporatie Het Oosten plaatste gisteravond kanttekeningen bij het geld dat de gemeente wilt investeren. ,,Als je wil voorkomen dat een groep kunstenaars de stad wordt uitgedreven, moet je dat structureel aanpakken. Bij woningbouw is het standaard dat dertig procent van de huizen in de sociale sector valt en zeventig procent in de particuliere sector. De gemeente moet tegen een projectontwikkelaar zeggen: goed, u mag hier bouwen, maar dan moet er wel een percentage woon- en werkruimte voor kunstenaars komen.''

De gemeente Amsterdam zal dit najaar een aantal leegstaande schoolgebouwen aanbieden als broedplaats. Volgens Jolink van de projectgroep Broedplaatsen is ,,het natuurlijk een boeiende vraag of zo leefgemeenschappen tot stand komen die nu haast per definitie ontstaan uit een strijd tegen de gevestigde orde''.