Klacht over conflict specialisten Oranjeoord

De belangengroep van het Harlinger ziekenhuis Oranjeoord dient een klacht in bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen de directie van het Medisch Centrum Leeuwarden, waar het ziekenhuis onderdeel van is. Volgens de Stichting Vrienden van Oranjeoord heeft de directie een conflict tussen een aantal anesthesisten niet kunnen oplossen, waardoor een experimenteel pijnbestrijdingsproject voor terminale patiënten in Harlingen moet worden stopgezet.

Voorzitter H.C. van der Mandele van de belangengroep zegt ,,enorm boos'' te zijn dat patiënten nu de dupe worden van een ruzie tussen anesthesisten onderling en een niet ingrijpende directie. ,,Dat de zorg aan terminaal zieken verdwijnt om redenen die te vermijden waren, is onaanvaardbaar.''

De stichting, die 4.000 donateurs heeft, allen `vrienden' van het Harlinger ziekenhuis, heeft Minister Borst (volksgezondheid) ingelicht en haar gevraagd toe te zien op een snelle behandeling van de klacht door de inspectie.

Enkele jaren geleden nam het kleine Harlinger ziekenhuis twee anesthesisten in loondienst. Na de fusie van Oranjeoord met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) in 1995 besloten de elf anesthesisten van het MCL een vrij gevestigde maatschap te vormen. De twee Harlinger collega's moesten solliciteren, waarbij een, die het pijnbestrijdingsproject leidde, niet werd aangenomen.

Locatiemanager H. Smit van Oranjeoord zegt dit te betreuren, maar er weinig aan te kunnen veranderen. Hij zegt er alles aan te doen het pijnbestrijdingsproject alsnog voort te zetten. Volgens Van der Mandele van de belangengroep is dit conflict het tweede in korte tijd, wat volgens hem wijst op een gebrek aan conflictoplossend vermogen van de MCL-directie.

Eerder kreeg de oogarts R. Boukes van de Raad van Bestuur van het MCL te horen dat hij wegens een conflict per 1 mei moet vertrekken. Hij zou medewerkers in het bijzijn van patiënten hebben uitgescholden, onder meer nadat een dossier was zoekgeraakt. De kantonrechter stelde het ziekenhuis in het gelijk. Het contract met Boukes, die nu nog aan het werk is in Oranjeoord, wordt binnenkort ontbonden.

Een opgericht patiëntencomité haalde bijna 400 handtekeningen en steunbetuigingen op voor Boukes. Woordvoerder C. Kruizinga van het patiëntencomité verklaart dat patiënten de oogarts op handen dragen.