Content-commissaris vertraagt schikking Creyf's

President-commissaris A. Maas van Content moet een overeenkomst goedkeuren die Creyf's, de Belgische eigenaar van Content, met justitie sloot in de voorkenniszaak rond het bedrijf. Maar Maas is ook nog steeds verdachte.

Creyf's, de Belgische eigenaar van uitzendbedrijf Content, verbaasde vorig jaar november vriend en vijand door een voorkennisaffaire bij de Nederlandse justitie op het bordje te leggen. Intern onderzoek had aangetoond dat de toenmalige Content-top tijdens de overname door Creyf's, in maart, twee acties had ondernomen die Creyf's-voorzitter M. van Hemele achteraf als ,,volstrekt onaanvaardbaar'' kwalificeerde. Er bleken, één beursdag voordat de overname bekend werd, nog personeelsopties uitgegeven aan het hogere kader, gefinancieerd door de inkoop van 120.000 eigen aandelen. Doordat de koers na de overname fors steeg, werden de opties meer waard en bleken de aandelen goedkoop ingekocht. Justitie nam de zaak hoog op en startte een onderzoek dat nog steeds loopt. Daarbij worden president-commissaris A. Maas en de twee toenmalige directeuren als verdachten gezien.

Waarom de Belgen de ongebruikelijke stap naar het openbaar ministerie (OM) maakten is nog steeds niet helemaal duidelijk. Binnen Content wordt verteld dat Creyf's de actie ondernam om schoon schip te maken op het hoofdkantoor in Den Haag. Maar Van Hemele blijft volhouden dat de handelwijze van de Content-top tijdens de overname ,,niet binnen de cultuur van Creyf's past''. De bestuursvoorzitter bevestigt desgevraagd nogmaals dat hij justitie heeft ingelicht ,,om helderheid te scheppen in het eigen bedrijf. Als ik van mijn mensen eis dat je dit soort wetsovertredingen niet doet, moet ik ook consequent zijn naar topfunctionarissen.''

Deze kloeke opstelling stelde de Belgen juridisch voor een probleem. Immers: als de gang van zaken zo verwerpelijk wordt geacht, dan heeft de rechtspersoon Content dus óók strafbaar gehandeld. Om aan vervolging te ontkomen heeft Creyf's daarom een voor Nederland ongebruikelijke schikking voorgesteld, die zich met name richt op de gewraakte inkoop van de 120.000 eigen aandelen.

De deal is vooral interessant voor aandeelhouders die een paar dagen voor de overname (op 24, 25 en 26 maart 1999) hun aandelen Content verkochten, maar onwetend waren van de toen lopende overnamegesprekken met Creyf's. Na het weekend, op maandag 29 maart, werd de overname wereldkundig en steeg de koers met zo'n 11 euro. Toen deze feiten in december bekend werden, voelden een aantal beleggers zich bekocht. Zij verweten de Content-top dat die met een kennisvoorsprong de aandelen wel erg goedkoop had ingekocht. Een aantal van hen meldde zich bij de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Die overwoog claims in te dienen, daarmee Creyf's waarschijnlijk jarenlange procedures en negatieve publiciteit bezorgend.

Met een opmerkelijke 'driehoeksdeal' spelen de juridische adviseurs van de Belgen, het kantoor Loyens & Loeff, daar nu op in. Na onderhandelingen met het Openbaar Ministerie en de VEB is overeengekomen dat de rechtspersoon Content schuld bekent en in 3,25 miljoen gulden betaalt, in ruil waarvoor deze niet wordt vervolgd. Daarvan is 250.000 gulden boete. De rest is gebaseerd op de 120.000 aandelen maal het voordeel van 11 euro. Dat bedrag komt in een fonds waaruit een deel van het `wederrechtelijk genoten voordeel' van gedupeerde beleggers wordt betaald, te verdelen door de VEB. In aanmerking komen beleggers die aantonen dat ze op de drie genoemde dagen via de beurs de aandelen Content hebben verkocht. De VEB en Creyf's zullen de gedupeerde beleggers door advertenties proberen te bereiken.

Zo zijn veel partijen tevreden, behalve de twee Content-directeuren en president-commissaris A. Maas, voor wie de schikking niet geldt. Justitie blijft hen als verdachten zien. Dit leidt tot een bizarre situatie binnen Creyf's. Statutair gezien heeft Content Beheer nog een eigen raad van commissarissen, die een formeel fiat over de deal moet geven. Voorzitter van de raad is Maas, die dus een oordeel moet vellen over een zaak waarin hij zelf verdachte is. Bronnen binnen Creyf's vertellen dat Maas de afgelopen weken duidelijk heeft laten blijken dat hij de deal, die de eigen bedrijfsleiding zo graag wil, niet ziet zitten. Zo dwong hij twee weken geleden een onafhankelijk juridisch onderzoek af naar de schikking. Dat onderzoek, verricht door de Nederlandse jurist mr. J. Sjöcrona, is inmiddels af en beoordeelt de overeenkomst als positief voor Creyf's.

De deal kan dus worden gesloten, maar dat is nog steeds niet gebeurd, tot woede van VEB-directeur P. de Vries. Hij noemt het ,,onbegrijpelijk'' dat Maas zich zo intensief met de affaire bemoeit: ,,Hij had afstand moeten nemen en niet met twee petten op de zaak onder druk zetten. Creyf's wil deze affaire netjes afhandelen met een voor Nederlandse begrippen ongekende deal. Het zou heel erg zijn als dat door toedoen van iemand die een eigen belang heeft op de tocht zou komen te staan.''

De raadsman van Maas zegt dat ,,de zaak nog te prematuur is om op in te gaan''. Van Hemele wil verder geen commentaar geven, behalve ,,dat het nog steeds de wil van de directie is deze schikking snel te effectueren''.

Binnen het OM is inmiddels irritatie ontstaan. De overeenkomst is tot aan het college van procureurs-generaal en de landsadvocaat van voor tot achter bekeken en heeft justitie veel tijd gekost. Maar nu het erop aankomt, zo wordt vanuit het OM geredeneerd, dreigt Creyf's ineens een terugtrekkende beweging te maken. Mocht Van Hemele dan ook onverhoopt met hangende pootjes bij fraudeofficier H. de Graaff terugkomen, dan zal die waarschijnlijk niet aarzelen om de rechtspersoon Content alsnog voor het hekje brengen.