Bommelding

Gelukkig, het ministerie van Financiën heeft een bedrijfsnoodplan. Het is – en nu volgt een lange zin – het rampenplan voor het personeel van minister Zalm, gebaseerd op een risico-inventarisatie en evaluatie van bestaande noodprocedures, in 1998 opgesteld in samenwerking met de ARBO Management Groep, in mei 1999 geaccordeerd door de bestuursraad van het ministerie, vallend onder de directie Informatievoorziening en Algemene Zaken en sinds kort per wervend drukwerk onder de aandacht van de medewerkers gebracht. ,,Ik adviseer u dan ook deze brochure grondig te lezen'', zo beveelt secretaris-generaal Geert van Maanen de naar binnengekeerde Droogstoppel-taal van harte aan.

Wat te doen bij brand, bij bezetting, bij ongelukken? Natuurlijk: rustig blijven, aanwijzingen van crisisteams opvolgen – het wordt in de brochure geduldig uitgelegd. Met als hoogtepunt, op de laatste bladzijde: het Bommeldingsformulier. Elke medewerker van Financiën die per telefoon een bommelding krijgt, dient dit formulier ter hand te nemen. `Vraag aan de melder', zo luidt de instructie: `Wanneer gaat de bom af? Waar ligt de bom? Hoe is de bom te herkennen? Wat voor soort bom is het? Waarom doet u dit?'

,,Goedemorgen, met het ministerie van Financiën. Wat zegt u, u praat wat onduidelijk. Aha, u wilt een bommelding doorgeven? Juist, eh, heeft u een ogenblikje?'' (Klik, wachtstand, gerommel in bureaula, papiergeritsel.)

,,Dank u voor het wachten. Goed, een bommelding zei u. Ik noteer wat gegevens. Zou u een paar zinnen achter elkaar willen spreken? Dan kan ik doorgeven of u `vermoedelijk man, vrouw, volwassene, kind, Nederlander of geen Nederlander' bent... Ja fijn, dank u.''

,,En nu uw uitspraak: `Nederlands (ABN), gebrekkig Nederlands, snel, opgewonden, onnatuurlijk, verdraaide stem, dialect, Engels, langzaam, luid, schor, mechanisch, accent, Duits, normaal, zacht, lacherig'. Oei, da's moeilijk. Sorry dat ik het zeg, maar u bent moeilijk te plaatsen. U klinkt een beetje Frans, maar dat staat niet op mijn lijstje. Vindt u het goed dat ik u dan maar bij `Duits' laat indelen?''

,,Zo, en tot slot: wilt u even stil zijn, dan noteer ik wat achtergrondgeluid. Ik lees hier: `Verkeer, spelende kinderen, typemachines, tram/trein, café/bar, werktuigen, vliegtuigen, huiselijk, zware machine'. Dit is lastig, zeg, ik hoor alleen een zacht tikkend geluid. Kunt u zeggen wat dat is? Het klinkt als zo'n goedkope HEMA-wekker. Hallo, bent u daar nog?'' (Het licht dooft plotseling.)

Epiloog. `De informatie op dit formulier is vertrouwelijk', zo besluit de `directie Informatievoorziening en Algemene Zaken in samenwerking met de centrale directie Voorlichting' haar brochure. `Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de centrale meldkamer.'

Meer bureaucratisch drukwerk kan worden gestuurd naar: NRC Handelsblad, Redactie Den Haag, Postbus 909, 2501 CX Den Haag.