Zalm: geen beperking op afsluiten hypotheek

Het is niet nodig hypotheken die hoger zijn dan de waarde van het huis te verbieden. Huizenbezitters mogen meer hypotheek afsluiten dan hun huis waard is. Dat zegt minister Zalm (Financiën) in een reactie op een voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB). President N. Wellink van DNB stelde enkele weken terug in deze krant voor om de zogenoemde tophypotheken te verbieden.

Zalm vindt het de verantwoordelijkheid van de huizenbezitter en de hypotheekverschaffer om te bepalen of een tophypotheek al dan niet kan. ,,Het is niet aan de overheid om de keuze van de consument en de geldverstrekker te bepalen'', aldus de minister.

Het voorstel van De Nederlandsche Bank houdt in dat de `kosten koper', de kosten en belastingen die voor rekening komen van een huizenkoper en die tot tien procent van de aankoopsom kunnen oplopen, niet langer kunnen worden gefinancierd door een tophypotheek. Wel kan het extra bedrag via een veel duurdere persoonlijke lening worden gefinancierd.

Uit een onderzoek dat DNB liet doen naar de hypotheekmarkt bleek dat de risico's in de hypotheekportefeuilles bij de banken in Nederland zijn opgelopen. Met name hypotheken die bij de banken zijn aangebracht door zogenoemde `intermediairs' hebben hieraan bijgedragen.

Wellink zei eind januari dat de bank gevallen heeft aangetroffen waarin aan cliënten foutieve voorlichting werd gegeven, of waarbij tegen de afspraak in niet werd getoetst op kredietwaardigheid. Ook wil hij voorkomen dat intermediairs zelf ,,als kleine bankjes gaan opereren''.

Zalm geeft in de reactie op het DNB-rapport aan dat ook hij meer aandacht wil voor de intermediairs op de hypotheekmarkt. Nu naast banken en verzekeraars ook bouw- en pensioenfondsen hypotheken aanbieden, is het volgens Zalm van groot belang dat de markt voor hypotheekverstrekking transparant blijft.

Hij wil dan ook zorgen voor goede en objectieve verschaffing van informatie bij het verstrekken van hypothecaire leningen.De minister onderschrijft de conclusie van De Nederlandsche Bank dat de komende tijd vooral extra aandacht moet worden gegeven aan de risicovolle hypotheekverstrekking.

,,Het onderzoek van De Nederlandsche Bank biedt een onderbouwing van de tot dusver gevolgde beleidslijn'', aldus Zalm. In de loop van dit jaar komt de minister met een notitie over de fiscale behandeling van het eigen huis. Daarin komt ook de financiering te sprake.