WERELD WATER FORUM

Zo ongeveer alle waterexperts ter wereld zijn tussen 17 en 22 maart te vinden in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, op het Tweede Wereld Water Forum. Tijdens dit forum, dat in 1997 voor de eerste keer werd georganiseerd in het Marrokaanse Marakech, zullen honderden waterdeskundigen en politici zich buigen over de aanpak van het dreigende mondiale gebrek aan zoet water.

Visie en actie De bedoeling is dat tijdens het Tweede Wereld Water Forum een visie wordt gepresenteerd op de waterproblematiek: vervuiling, overlast, tekort en verdeling. Die visie is tot stand gekomen op basis van honderden bijeenkomsten die de afgelopen twee jaar overal ter wereld zijn gehouden. De bedoeling is dat de deelnemers aan het forum in plenaire bijeenkomsten en werkgroepen discussiëren over deze visie én over een actieplan om de problemen aan te pakken. Om de discussie concreet te houden moet de visie een scenario schetsen van hoe de mondiale watersituatie in het jaar 2025 zou moeten zijn; het actieplan moet de korte- en langetermijnmaatregelen omvatten die nodig zijn om het gewenste scenario te bereiken.

Ministeriële Conferentie Parallel aan het Tweede Wereld Water Forum heeft op 21 en 22 maart in Den Haag op uitnodiging van de Nederlandse regering een Ministeriële Conferentie plaats. Deze conferentie is bedoeld om het onderwerp water nadrukkelijker op de politieke agenda te krijgen. Ruim honderd ministers en hoofden van VN-instellingen worden voor de bijeenkomst verwacht. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) is voorzitter.

De bedoeling is dat tijdens deze bijeenkomst de `Verklaring van Den Haag' wordt vastgesteld. In deze verklaring geven de ministers hun woord dat ze thuis binnen twee jaar een actieplan klaar hebben om de problemen met waterbeheer aan te pakken.

Prins is voorzitter Het Tweede Wereld Water Forum is een initiatief van de internationale organisatie World Water Council. Voorzitter van het Forum is prins Willem-Alexander, die zich sinds 1998 bezighoudt met waterbeheer. De resultaten van het forum worden door Willem-Alexander gepresenteerd tijdens de conferentie van ministers. Hij is lid en toekomstig voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Deze stemt de uitvoering van het beleid in Nederland af, doet onderzoek en adviseert de minister van Verkeer en Waterstaat, gevraagd en ongevraagd. In de CIW zitten waterschappen, provincies, gemeenten en rijk.

Daarnaast heeft Willem-Alexander twee internationale functies. Hij is erelid van de World Commission on water for the 21th Century en beschermheer van het Global Water Partnership (GWP). De eerste commissie coördineert de ontwikkeling van een visie op de mondiale waterproblematiek, de tweede een actieplan.

Internet: www.worldwaterforum.org