Voorstel intensieve samenwerking

Het Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam gaat wellicht toch nauw samenwerken met het Filmmuseum. Dat is de uitkomst van een bemiddelingspoging tussen beide partijen door Emile Fallaux, oud-directeur van het Filmfestival Rotterdam.

Het voorstel van bemiddelaar Emile Fallaux voorziet in intensieve samenwerking tussen het Centrum voor Beeldcultuur in Rotterdam en het Filmmuseum in Amsterdam. De aanbevelingen voor inhoudelijke samenwerking moeten nog worden goedgekeurd door directies en besturen van de vijf betrokken instellingen. Na aanpassingen wordt het voorstel op 15 maart aangeboden aan staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur), als onderdeel van de definitieve plannen voor het Centrum voor Beeldcultuur.

Het Centrum voor Beeldcultuur zal waarschijnlijk worden ingericht met drie zelfstandige zuilen: film, fotografie en nieuwe media. Elk van die drie zuilen krijgt een eigen directeur; een vierde directeur wordt verantwoordelijk voor het gezamenlijke beleid. Nadat het bestuur van het Filmmuseum eind november besloot van deelname aan het centrum af te zien, was onduidelijk of en in welke mate film deel zou kunnen gaan uitmaken van het Beeldinstituut. Samenwerking tussen beide partijen werd in januari in een overleg met OCenW door het museumbestuur toegezegd.

Op verzoek van de Rotterdamse wethouder H. Kombrink en Filmmuseum-voorzitter D. Istha heeft Emile Fallaux, voormalig directeur van het Filmfestival Rotterdam, een voorstel gemaakt voor de inhoudelijke samenwerking tussen Filmmuseum en het Beeldinstituut. Fallaux: ,,Ik heb zelf niets verzonnen, ik ben geen adviseur. Ik heb alleen gependeld tussen beide steden en de wensen geïnventariseerd.''

Volgens bronnen binnen het Filmmuseum gaan beide instellingen samenwerken op het gebied van programmering (filmvertoning en tentoonstellingen), educatieve projecten, collectionering en distributie van films. De instellingen spreken hun bereidheid uit om programma's en expertise uit te wisselen.

Het Beeldinstituut krijgt onbeperkt toegang tot de filmcollectie van het Filmmuseum. Dit laatste wordt mogelijk door het Beeldinstituut – wat betreft de filmzuil – als dependance van het Filmmuseum te beschouwen, en daarmee onder de internationale museumregels te laten vallen.

Samen met het Filmfestival Rotterdam willen beide instellingen films gaan uitbrengen, en wellicht een tv-kanaal gaan oprichten. Van personele uitwisseling is geen sprake.

Fallaux is optimistisch over de kansen van zijn aanbevelingen: ,,De kans dat dit wordt goedgekeurd is 99 procent. Het is in ieders belang om de verdedigende stellingen te verlaten.''