Voetbalschema's

De oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, Eric Nordholt, is gedurende vijf jaar onbezoldigd ambtenaar in buitengewone dienst van de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat hij mensen in de echt mag verbinden. Hij bereidt zo'n heuglijke gebeurtenis grondig voor, ondervraagt beiden afzonderlijk over de wereld in het algemeen en de vrolijke eigenschappen van elkaar in het bijzonder. Minpunten, zoals overmatige belangstelling van de bruidegom voor voetballen, blijven buiten beschouwing: de feestvreugde mag immers niet bedorven worden. Wel logisch, maar niet helemaal eerlijk. Je zult iemand tot echtgenoot krijgen die, wanneer bijvoorbeeld Italië speelt, de hele avond roept dat `die spaghettivreters niet eens een olijf kunnen pellen'. Die, nu het EK voor de deur straat, reeds plaats besproken heeft in het café want `aan jou heb ik toch niks'. De duizenden daklozen en de miljoenen die nog lang afhankelijk zullen blijven van hulp als gevolg van de enorme overstromingen in Mozambique, hebben op hun beurt weinig aan Nederland. Tot op heden is een landelijke tv-actie om geld voor de slachtoffers in te zamelen, uitgebleven. Dat heeft niet alleen te maken met de vraag of voldoende draagkracht bij het publiek bestaat, aldus HP/De Tijd in een artikel over het uitblijven van zo'n actie. Een medewerker van Het Rode Kruis: ,,Er is nog een praktisch probleem. De voetbalschema's voor komende week laten geen ruimte voor een actie.'' Volgens HP/De Tijd is dat `jammer voor de Mozambikanen, maar wie in Nederland een tv-actie plant terwijl op het andere net Feyenoord tegen Lazio Roma speelt, kan het wel vergeten'.

Zoals de asielzoeker het in Denemarken wel kan vergeten wanneer zijn verhaal niet wordt geloofd door de polite. HP/De Tijd heeft een verhaal over wat in Oostenrijk niet mag, maar in Denemarken wèl gebeurt: een restrictief toelatingsbeleid. Praten over `te grote aantallen' en pleiten voor `harde maatregelen' zijn daar geen taboe. Ergo: de sociaal-democratische premier Rasmussen was in zijn nieuwjaarstoespraak duidelijk: `Denen behoren zich geen vreemden in eigen land te voelen (...) en niemand hoeft bang te zijn voor overheersing door buitenlanders. Het Koninkrijk zal nooit multi-etnisch worden'. Volgens een Deense wetenschapper is ,,de invloed op het Deense beleid van de niet-regerende Deense Volkspartij veel groter dan de invloed van de meeregerende FPÖ op het Oostenrijkse beleid. (...) In Denemarken kruipt de xenofobie de gevestigde partijen binnen, al gooien ze er een democratisch sausje overheen. Ze hebben niet de moed een alternatief te bieden.'' Zoals omroepen niet de moed hebben ten gunste van Mozambique één avond het voetbal van de tv te weren.

Zo geweldig precies als de voetbalschema's in elkaar zitten, zo'n raar rommeltje is het bij de commissie die het declaratiegedrag van van oud-burgemeester Peper van Rotterdam onderzoekt. Steeds wordt de publicatie van het rapport waarin van alles uit de doeken zal worden gedaan uitgesteld, zonder dat iemand begrijpt waarom. Intussen is wel duidelijk dat er `op dit moment in de PvdA weinig compassie is met Bram Peper', aldus Elsevier. Het `moddergevecht' tussen hem en de commissie is daar volgens het blad medeschuldig aan. Ook speelt mee dat sociaal-democraten moeite hebben met de hedendaagse variant op de Zonnekoning – mensen die wel met mes en vork hebben leren eten maar niet weten hoe het bestek precies moet liggen. Hij was na 16 jaar burgemeesterschap `tamelijk ver losgezongen van de realiteit', tekent VN op uit de mond van vriend en vijand van de huidige minister van Binnenlandse Zaken.

Vrienden van de klassieken komen, dankzij het thema van de komende boekenweek, `Lecturi Salutem', goed aan hun trekken, in HN en De Groene Amsterdammer en in de boekwinkels. Koop die boeken! Maak een leesschema en laat de echtgenoot in juni genieten van het EK-voetbal maar weiger zijn café-rekening te betalen en vraag de onbezoldigd ambtenaar in buitengewone dienst of hij, indien nodig, wil bemiddelen bij de scheiding.