Verpleegkundigen

In NRC Handelsblad van 18 februari werd melding gemaakt van de tijdelijke sluiting van de afdeling Hartbewaking in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag. De reden: een chronisch tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. De voorlichter sprak van `een zeer ernstig besluit', de zorgverzekeraar noemt het `een uiterst ongewenste situatie'.

Doch hoe zij de situatie gaan veranderen, blijkt niet uit het bericht.

Ik vrees dat in de komende jaren nog veel van deze berichten verschijnen. En niet alleen over ziekenhuizen maar ook over de thuiszorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg. De verpleegkundigen zijn op. Niet alleen in getal maar ook hun energie is op. En wie doet daar wat aan in dit rijke land met een uitstekend draaiende economie? Helaas niemand. Iedereen kijkt ernaar en spreekt zijn bezorgdheid uit.

Van de minister tot en met werkgevers, van vakbonden tot en met patiëntenorganisaties. In dikke rapporten, alsmede door commissies, wordt het probleem onderkend. Een reeds begonnen `imagocampagne' straalt geen elan uit. Niemand doet iets wezenlijks. En dat wezenlijke zit hem niet alleen in meer salaris, maar vooral door ervoor te zorgen dat verpleegkundigen gewoon hun vak kunnen uitoefenen.

    • Drs. Johan Lambregts