Supermarkt mag pillen verkopen

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (GBG) adviseert minister Borst (Volksgezondheid) de verkoop van de zogeheten `zelfzorgmiddelen', medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, uit te breiden.

Dat kan volgens het CBG zonder dat de kwaliteit van deze medicijnen of de veiligheid van de consument gevaar lopen. Borst bestudeert het advies, waar zij in november bij het CBG om had gevraagd. Als zij het overneemt is wijziging van de Wet op de geneesmiddelen nodig voordat de aspirines zonder inmenging van een deskundige te krijgen zijn.

De vrije verkoop zou volgens het CBG mogelijk zijn voor pijnstillers, een deel van de hoestdranken, verkoudsheidsverlichtende middelen, anti-diarreemiddelen, maagzuurmiddelen en vitamines. Het CBG sluit zelfzorgmiddelen waarvan het gebruik van invloed kan zijn op de werking van andere medicijnen en middelen die het reactievermogen van de gebruiker kunnen beinvloeden uit van de vrije verkoop.

Het CBG verbindt aan de vrije verkoop aantal voorwaarden. Zo wil het een leeftijdsgrens (16 of 14 jaar) waaronder niet mag worden geleverd, moet er toezicht op de verkoop te komen, moet de winkel een vergunning voor de verkoop hebben en dient de verpakking van een aantal middelen worden aangepast zodat er per doosje minder medicijnen worden verkocht.

Deze maatregelen dienen niet alleen de veiligheid bij de distributie maar ze moeten ook een deel van de mogelijke kritiek vanuit Europa op de vrije verkoop wegnemen. Het CBG is er overigens niet gerust op dat zijn advies op den duur niet botst met de Europese regelgeving. Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan uniformering van de regels voor de distributie van medicijnen. Alleen in Nederland, Engeland en Ierland mogen medicijnen buiten de apotheek mogen worden verkocht.

De levensmiddelenbranche reageert positief op het advies. Supermarkten hadden problemen met het aantrekken van gediplomeerde drogisten of apothekers voor hun `medicijnencouters'. De drogisten daarentegen verwachten gezondheidschade.