ROYAAL VERBRUIK

In het westen van de VS wordt nagenoeg al het water aan de Colorado-rivier onttrokken voordat deze de zee bereikt. Het meeste water gaat naar Californië. Daar is de landbouw verreweg de grootste gebruiker. Veel water gaat naar de bevloeiing van weilanden en de verbouw van hooi. Het hooi wordt, vermengd met maïs, gevoerd aan runderen op enorme ranches met vele tienduizenden stuks vee. Op deze manier kost de productie van één kilo hamburgervlees 20.500 liter water. Het meeste water wordt gebruikt voor de verbouw van laagwaardige gewassen.

In de meeste staten van de VS geldt het rechtsprincipe first in use, first in right. Omdat boeren de eerste gebruikers waren, hebben zij vanouds de meeste rechten op water. Steeds meer boeren gaan ertoe over niets te verbouwen op hun land maar hun water te verkopen aan steden. De steden kopen grote arealen land om de aan de grond gebonden waterrechten te verwerven.

Het Central Arizona Project, een aquaduct van honderden kilometers lengte, vervoert water uit de Colorado-rivier naar snelgroeiende steden als Phoenix en Tucson. Daarheen verhuizen veel Amerikanen, vooral ouderen en gefortuneerden, wegens het prettige klimaat. Velen zijn golfliefhebbers en wonen in wijken waar woonhuizen en golfterreinen geïntegreerd zijn. Om de golfterreinen groen te houden, is veel water nodig. De golfsector is de snelstgroeiende watergebruiker. Wel wordt daarvoor steeds meer huishoudelijk afvalwater hergebruikt. De inwoners van Phoenix gebruiken gemiddeld 910 liter kraanwater per persoon per dag (Nederlanders: 129 liter). Het meeste water is voor het groen houden van tuinen, gazons en golflinks.