Rookoverlast in Sumatra `catastrofaal'

Bosbranden op het Indonesische eiland Sumatra hebben de afgelopen dagen gezorgd voor ernstige rookoverlast in de provincie Riau. Minister van Milieu Soni Keraf noemt de branden een ,,nationale ramp''.

De Indonesische regering heeft inmiddels aangekondigd de verantwoordelijke plantagebedrijven hard te zullen aanpakken. De bedrijven gebruiken vuur als goedkope, zij het illegale, ontginningsmethode. Velen vrezen voor een herhaling van de milieuramp in 1997 toen enorme bos- en veenbranden in Sumatra en Borneo een deken van smog veroorzaakten in een groot deel van Zuidoost Azië.

[Onze correspondent in Singapore voegt hieraan toe: De Singaporese minister van Milieuzaken, Lee Yock Suan, heeft deze week in een brief aan zijn Indonesische ambtgenoot zijn zorg uitgesproken over de branden in het nabijgelegen Sumatra. Uit metingen van de Singaporese meteorologische dienst blijkt dat de lucht van de stadsstaat vervuild wordt door de branden. Gisteren en eergisteren hing enkele uren een lichte mist over de stad. De index voor luchtverontreiniging die de dienst hanteert, de PSI-index, gaf gisteren 65 aan en vanmiddag 56, na regens afgelopen nacht in Sumatra. Normaal gesproken schommelt de index rond de 40 en een score van 50 wordt als `goed' beschouwd.]

In Pekanbaru, de hoofdstad van de provincie Riau, stond de index vandaag nog boven de 200, wat betekent dat de lucht ,,zeer ongezond'' is. Waarden boven de 300 gelden als ,,gevaarlijk''. Overheidsfunctionarissen deelden vandaag in Pekanbaru katoenen maskers uit aan voorbijgangers.

De Indonesische president Abdurrahman Wahid zei vandaag dat zijn regering alle maatregelen zou treffen om de branden te stoppen. ,,Ik hem mijn ministers geïnstrueerd om het probleem aan te pakken. De branden produceren een gevaarlijke luchtverontreiniging.'' Gevreesd wordt dat de branden zonder tegenmaatregelen alleen maar in hevigheid en aantal zullen toenemen omdat Sumatra aan het begin staat van de droge moesson. Het ministerie van Bosbouw heeft verklaard dat een van de grote branden woedt op een oliepalmplantage van een Maleisische onderneming, die op korte termijn zou worden gestraft, net als drie andere ondernemingen.

Milieubeschermers menen echter dat de wetgeving onvoldoende is om de problemen echt aan te pakken. ,,In het verleden hebben sancties tegen deze bedrijven weinig kunnen uitrichten'', aldus Setyo Winarto van de plaatselijke milieu-inspectie Bapedal. ,,We hopen dat het verdachte bedrijf kan worden bestraft. Maar de Bosbeschermingswet is nutteloos omdat niet het bos brandt, maar terreinen binnen de plantage.'' Onder de regering van ex-president Suharto waren grote houtkapbedrijven verantwoordelijk voor de bosbranden. Destijds werden echter kleine boeren ervan beschuldigd de veroorzakers te zijn van de branden, omdat de eigenaars van de bedrijven nauwe contacten hadden met het regime.