Risico gezondheid olie-opruimers

Alle vrijwilligers die zich hebben beziggehouden met olie uit de vorig jaar voor de Franse kust gezonken tanker Erika, worden opgeroepen zich te melden bij de gemeentes waar zij hebben gewerkt. Milieu-organisaties als Robin Hood in Frankrijk hebben daartoe opgeroepen na een rapport aan minister Voynet van Milieu. Daarin staat dat er een miniem risico is dat Erika-olie kanker verwekt.

Nederlandse vrijwilligers die hebben geholpen met het schoonmaken van de met olie besmeurde vogels komen zaterdag bij elkaar. In het vogelasiel in Anjum evalueren zij de actie en wordt ook gesproken over gezondheidsrisico's. Volgens een woordvoerder wordt waarschijnlijk contact gezocht met de Franse autoriteiten om ook de Nederlandse hulpverleners te laten registreren.

De Franse staat heeft het instituut Ineris – het nationaal instituut voor industriële milieurisico's – en het RIVM in Nederland gevraagd een lijst op te stellen van die risico's. Volgens minister Voynet zijn die vooralsnog heel klein. Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat de risico-analyse bijna klaar is en waarschijnlijk volgende week aan de Franse autoriteiten wordt overhandigd.

Het probleem is, volgens J.C. Hervé van een comité tegen de olievervuiling in Nantes, dat de gevolgen zich niet direct vandaag of morgen openbaren. Mogelijk komen mensen er pas na twintig of dertig jaar achter dat ze kanker hebben gekregen. Vandaar de oproep aan iedereen zich nu te laten registreren, opdat er iets vastligt.

Experts hebben van meet af aan gezegd dat de olie kankerverwekkend kon zijn. Een onderzoek van Rijkswaterstaat naar de olie wees uit dat deze de gebruikelijke kankerverwekkende bestanddelen bevatte. (ANP)