PRIJS

Zijn de mondiale problemen met water op te lossen? De mening van drie deskundigen, die betrokken zijn bij het komende Wereld Water Forum.

Dr. M. Abu-Zeid

Functie: president World Water Council en minister van Waterstaat van Egypte.

,,Er zijn wel conflicten tussen landen, maar ik geloof niet dat er de komende vijftig jaar een oorlog om water zal ontstaan. Ondanks dreigende tekorten zijn er nog veel mogelijkheden om het gebruik van water te verminderen. In de landbouw bijvoorbeeld wordt minder dan 40 procent van het irrigatiewater effectief gebruikt; de rest verdampt of stroomt onbenut naar zee.

,,Zelfs in droge gebieden als het Midden-Oosten is veel ruimte om efficiënter met water om te gaan. Zolang ook daar nog zoveel ruimte voor verbetering in zit, zie ik een land niet ten oorlog trekken wegens een dreigend watertekort.

,,De vraag is hoe je mensen kunt stimuleren om het beschikbare water efficiënter te gebruiken. Het lijkt me onvermijdelijk dat water een prijs krijgt, maar dat ligt erg gevoelig, vooral ook in sociaal opzicht. Mijn uitgangspunt is dat de prijs van water geen belemmering mag zijn voor het gebruik ervan. Met andere woorden: de prijs moet hoog genoeg zijn om verspilling tegen te gaan, maar laag genoeg om ervoor te zorgen dat mensen geen gebrek aan water hebben.

,,Afgezien daarvan denk ik dat er ook nog een hoop te verdienen valt door training en opleiding. Veel irrigatie in Egypte gebeurt door het laten overstromen van de akkers. Toen we in een bepaald gebied een dam hadden gebouwd, moesten de boeren voortaan water op hun land pompen. Die pompen maakten overuren, want de boeren wilden evenveel water op hun land als eertijds toen het nog overstroomde. Ook al moesten ze betalen voor de diesel van de pomp. Door gerichte voorlichting hebben we ze duidelijk kunnen maken dat ze met veel minder water toe konden. Een prijs voor water is dus niet het enige; je zult ook energie moeten steken in ontwikkeling en aanpassing van landbouwmethoden.''