Pensioenfondsen kiezen aandelen

De Nederlandse pensioenfondsen hebben voor het eerst in hun geschiedenis meer dan de helft van hun totale vermogen van 966 miljard gulden in aandelen van bedrijven belegd. Eind 1999 hadden de pensioenbeheerders 488 miljard gulden belegd in binnen- en buitenlandse aandelen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd.

Pensioenfondsen hebben decennia lang de bulk van hun vermogen in effecten met een vaste rente belegd, zoals obligaties en onderhandse leningen aan overheid en bedrijfsleven. Daardoor stonden zij bekend als passieve, risicomijdende beleggers.

De afgelopen vier jaar hebben de pensioenfondsen echter onder druk van werkgevers in hun besturen en dankzij geavanceerder financiële rekenmodellen in hoog tempo hun beleggingsstrategie gewijzigd ten gunste van aandelen. Op langere termijn geven aandelen meer rendement dan effecten met een vaste rente, maar zij kennen tevens een hoger risico van koersdaling.

Door de omslag in hun beleggingsopvattingen hebben de meeste grote pensioenfondsen volop geprofiteerd van de buitengewoon hoge rendementen die de afgelopen jaren op de internationale aandelenbeurzen konden worden behaald.

Sinds de introductie van de euro op de financiële markten, een jaar geleden, hebben de pensioenfondsen tevens hun internationale beleggingen enorm uitgebreid. Hun internationale aandelenportefeuille is in waarde vrijwel verdubbeld tot 370 miljard gulden per eind vorig jaar, tegenover 197 miljard gulden bij het afsluiten van de boeken in 1998.

De waarde van internationale obligaties steeg in deze periode met de helft (63 miljard gulden) naar 183 miljard gulden, terwijl de binnenlandse obligatiebeleggingen in de afgelopen 12 maanden met 38 miljard afnamen tot 99 miljard gulden.

De verzekeraars beheerden eind 1999 536 miljard gulden, waarvan 22 procent buiten Nederland is belegd. Samen zijn de pensioenfondsen en de verzekeraars goed voor 1.502 miljard gulden, een stijging van ruim 17 procent. De pensioenfondsen zagen hun aandelenbeleggingen vorig jaar op de financiële markten met 130 miljard gulden in waarde stijgen. Het grootste deel daarvan werd in het vierde kwartaal gerealiseerd: 91 miljard gulden.